Wybierz region
pl
Wydrukuj

2,8 mld zł przychodów. Stabilne pierwsze półrocze 2013 w Grupie Asseco

W pierwszych dwóch kwartałach 2013r. Grupa Asseco wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 2,8 mld zł, co stanowi 4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny osiągnął poziom 328 mln zł.

W pierwszych dwóch kwartałach 2013r. Grupa Asseco wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 2,8 mld zł, co stanowi 4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny osiągnął poziom 328 mln zł, natomiast wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 180 mln zł. Portfel zamówień wynosi 5,2 mld zł i jest o 6% wyższy niż w analogicznym okresie 2012r. Grupa podpisała w pierwszych sześciu miesiącach blisko 2200 kontraktów, co potwierdza jej dobrą dywersyfikację.

 

Grupa Asseco konsekwentnie realizuje strategię koncentrującą się na rozwoju zarówno organicznym, jak i przez akwizycje. Asseco Poland wraz ze spółkami z Grupy kontynuują współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie zdobywają nowe kontrakty. Rozwój Asseco jest możliwy dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. W pierwszym półroczu 2013 roku stanowiły one 78% przychodów ogółem i wyniosły blisko 2,2 mld zł. Spółka stale inwestuje w badania i rozwój kluczowych produktów Asseco.

 

Po kilku latach poświęconych analizie rynku rosyjskiego, a także Wspólnoty Państw Niepodległych, Asseco Poland rozpoczęło swoją działalność w Rosji i w Gruzji. W 2013 r. do Grupy dołączyły: rosyjska spółka R-Style Softlab - czołowy dostawca własnych rozwiązań dla bankowości oraz gruziński Onyx Consulting (obecnie Asseco Georgia) - świadczący usługi doradcze i wdrożeniowe dla firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz dla jednostek administracji publicznej. Plany akwizycyjne na pozostałe miesiące tego roku zakładają dalszą koncentrację na emerging markets.


Wydrukuj