Wybierz region
pl
Wydrukuj

Asseco i LST wdrożą system Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie LOTOS

Konsorcjum Asseco Poland S.A. i LST Sp. z o.o. zawarło z Grupą LOTOS umowę obejmującą wdrożenie systemu Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Oferta została wybrana w ramach postępowania przetargowego.

Konsorcjum Asseco Poland S.A. i LST Sp. z o.o. zawarło z Grupą LOTOS umowę obejmującą wdrożenie systemu Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Oferta została wybrana w ramach postępowania przetargowego.

System Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie LOTOS wspierał będzie procesy biznesowe związane z obszarami: Kadry, Płace, Struktura Organizacyjna, Nieobecności, Raportowanie, Miękki HR, Fundusze Zakładowe, System Okresowej Oceny Pracowników oraz Rekrutacja. W ramach projektu nastąpi też uruchomienie portalu samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej. Start projektu nastąpi 3 września 2012 roku, jego zakończenie zaplanowano na 30 października 2013 roku.

 

- Jesteśmy zadowoleni z efektów zmian wprowadzonych dotychczas w ramach technologii SAP. Z analiz przeprowadzonych wewnątrz Spółki wynika, iż osiągamy istotne korzyści z przekształceń systemu funkcjonowania działu finansów, logistyki, a usprawnienia dokonane w ramach wprowadzanych rozwiązań informatycznych okazały się bardzo przydatne w doskonaleniu procesów zarządzania. Dlatego konsekwentnie rozszerzamy skalę zastosowania programu SAP o kolejne obszary działania naszej Grupy – mówi Tadeusz Rogaczewski, Dyrektor Biura Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS S.A.

 

Głównym komponentem rozwiązania, które obejmie ponad 5 000 pracowników Grupy LOTOS będzie system SAP HCM (Human Capital Management).

 

- Wybór oferty złożonej przez konsorcjum Asseco Poland S.A. i LST Sp. z o.o. jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz konkurencyjności rynkowej. Wspólnie z naszym partnerem spodziewaliśmy się, że uzyskana w ramach konsorcjum synergia kompetencji będzie atutem naszej oferty. Jesteśmy przekonani, że wcześniejsze doświadczenia Asseco we współpracy z Grupą LOTOS oraz obustronne zaangażowanie pozytywnie wpłyną na proces wdrożeniowy i zaowocują realizacją celów, którym służy uruchomienie nowego rozwiązania– powiedział Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A.

 

- Cieszymy się, że doświadczenie zdobyte przez nas podczas realizacji wielu wdrożeń z zakresu SAP HCM będzie mogło zostać wykorzystane w Grupie Lotos. Mamy też nadzieję, że będzie to znakomita okazja do optymalizacji procesów kadrowych i wpłynie to bezpośrednio na efektywność organizacji. Dotychczasowe udane projekty realizowane wspólnie z Asseco Poland S.A. utwierdzają nas w tym przekonaniu. Do dyspozycji Grupy Lotos oddajemy doświadczony zespół, który z pewnością będzie gwarancją sukcesu – dodaje Karol Doerffer, Prezes Zarządu LST Sp. z o.o.

Grupa LOTOS od wielu lat korzysta z technologii SAP m.in. w obszarze finansów, logistyki, zakupów, a także rozwiązania branżowego SAP dla przemysłu paliwowego: SAP for Oil&Gas. Partnerem Grupy w zakresie technologii SAP od 2004 roku jest Asseco Poland S.A.

Firma Asseco Poland S.A. jako pierwszy Partner SAP w Polsce otrzymała akredytację w ogólnoświatowym programie SAP Active Quality Management. Udział w nim sprzyja rozwojowi procedur jakościowych dotyczących realizacji projektów wdrożeniowych. Ponadto w maju 2012 roku Asseco Poland otrzymało certyfikat Partner Center of Expertise potwierdzający wysokie kompetencje i spełnienie standardów SAP w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem i serwisem rozwiązań.

LST Sp. z o.o. jest Partnerem SAP od 1997 roku. Dostarcza rozwiązania biznesowe umożliwiające Klientom osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Specjalizuje się w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania logistyką i dystrybucją oraz zarządzania strategicznego, oferując jednocześnie kompleksowe rozwiązania oparte na platformie SAP ERP.


Wydrukuj