Wybierz region
pl
  • PL
  • EN
Wydrukuj

Łączenie Asseco Poland S.A. z Infovide-Matrix S.A.

Plan połączenia Asseco Poland S.A. i Infovide-Matrix S.A.: (opublikowano: 25.03.2016 r)

1) Ogłoszenie Planu Połączenia pobierz

2) Plan połączenia wraz z załącznikami pobierz

3) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

    1) Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok 2015 pobierz

    2) Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A. za rok 2015 pobierz

    3) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 pobierz

    4) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 pobierz

    5) Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok 2014 pobierz

    6) Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A. za rok 2014 pobierz

    7) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 pobierz

    8) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 pobierz

    9) Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok 2013 pobierz

    10) Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A. za rok 2013 pobierz

    11) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 pobierz

    12) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 pobierz

    13) Sprawozdanie finansowe Infovide-Matrix S.A. za rok 2015 pobierz

    14) Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2015 pobierz

    15) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 pobierz

    16) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 pobierz

    17) Sprawozdanie finansowe Infovide-Matrix S.A. za rok 2014 pobierz

    18) Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2014 pobierz

    19) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 pobierz

    20) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 pobierz

    21) Sprawozdanie finansowe Infovide-Matrix S.A. za rok 2013 pobierz

    22) Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za rok 2013 pobierz

    23) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 pobierz

    24) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 pobierz

 

4) I zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia pobierz

5) II zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia pobierz


Wydrukuj