Wybierz region
pl
Wydrukuj

Obniżenie progu minimalnego emisji swap'owej dla akcjonariuszy Asseco Central Europe

Asseco Poland zdecydowało się obniżyć minimalny próg gwarantujący powodzenie emisji swap’owej dla akcjonariuszy Asseco Central Europe z 96% na 80%.

Asseco Poland zdecydowało się obniżyć minimalny próg gwarantujący powodzenie emisji swap’owej dla akcjonariuszy Asseco Central Europe z 96% na 80%. Celem obniżenia jest zwiększenie prawdopodobieństwa dojścia transakcji do skutku, a tym samym realizacja jednego z założeń strategii, mówiącej o uproszczeniu struktury Grupy Kapitałowej Asseco. Decyzja zostanie podjęta 23 października na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Asseco Poland.


W związku z faktem, że Asseco Poland zależy na powodzeniu emisji zarząd zadecydował o zmniejszeniu minimalnego progu z 96% na 80%. Uzyskanie 80% głosów w Asseco Central Europe daje Asseco Poland pełną kontrolę nad spółką. Pomimo obniżenia progu z 96% do 80% Asseco Poland liczy na duże zainteresowanie akcjonariuszy Asseco Central Europe zamianą akcji spółki na bardziej płynne akcje Asseco Poland.


„Wierzymy, że minimum 95% akcjonariuszy Asseco Central Europe zapisze się na akcje Asseco Poland. Podtrzymujemy zamiar docelowego wycofania akcji Asseco Central Europe z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”. – mówi Adam Góral prezes zarządu Asseco Poland.
Emisja akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Asseco Poland. Spółka wyemituje nie mniej niż 4.060.953 i nie więcej niż 6.095.238 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. Parytet wymiany akcji został ustalony na 2,1 akcji Asseco Central Europe za 1 akcję Asseco Poland.


Wydrukuj