Wybierz region
pl
Wydrukuj

Rozwiązanie Asseco zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Asseco Poland podpisało umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego o wartości ponad 170 mln zł brutto. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Firma Asseco Poland podpisała umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego o wartości ponad 170 mln zł brutto. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie Centralnego Systemu Przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) jest częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Odpowiada za zarządzanie systemami automatycznej rejestracji wykroczeń. Przedmiotem szczególnej uwagi CANARD jest niestosowanie się kierowców do ograniczeń prędkości oraz do sygnalizacji świetlnej (przejeżdżanie na czerwonym świetle) jako zachowań szczególnie groźnych, wytypowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pierwszy etap projektu (o wartości 47 mln zł brutto; w 85% sfinansowany ze środków unijnych), potrwa zaledwie 4 miesiące. W tym czasie Asseco dostarczy i uruchomi centrum przetwarzania danych, zbuduje aplikację w zakresie podstawowych funkcjonalności oraz przeprowadzi szkolenia. W wyniku realizacji projektu sprawca wykroczenia drogowego bardzo szybko otrzyma mandat. Fotoradar wyposażony w moduł komunikacyjny bezprzewodowo prześle informacje o wykroczeniu do Centralnego Systemu Przetwarzania. Dane właściciela pojazdu zostaną automatycznie pobrane z systemu CEPiK, co umożliwi automatyzację procesu wystawiania mandatów.

Docelowa wersja systemu będzie gotowa w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Do budowy Centralnego Systemu Przetwarzania dla CANARD Asseco zastosuje innowacyjne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu technologii opensource. To rzadkie, a zarazem coraz bardziej popularne w polskiej administracji, podejście do realizacji tego typu projektów.

Odrębnym etapem projektu (o wartości 123,5 mln zł brutto) jest utrzymanie systemu przez okres 10 lat. W tym czasie Asseco poza usługami utrzymaniowymi zajmować się będzie rozwojem aplikacji oraz przeprowadzaniem szkoleń dla użytkowników.


Wydrukuj