Wybierz region
pl
Wydrukuj

Subskrypcja akcji serii K Asseco Poland S.A. zakończona sukcesem

Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii K trwały od 12 do 30 listopada 2012 r. i były prowadzone na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego 12 listopada bieżącego roku. W sumie złożono 77 zapisów na 5 434 773 akcji serii K.

Zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii K trwały od 12 do 30 listopada 2012 r. i były prowadzone na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego 12 listopada bieżącego roku. W sumie złożono 77 zapisów na 5 434 773 akcji serii K. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł. Po rejestracji akcji i rozliczeniu transakcji udział Asseco Poland S.A. w kapitale zakładowym Asseco Central Europe, a.s. wyniesie 93,51%.

Jednocześnie w związku z emisją Zarząd Asseco Poland dookreślił wysokość kapitału zakładowego na kwotę 83 000 303 złote.

Decyzja o emisji akcji serii K została podjęta w kwietniu bieżącego roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland. Akcje zostały zaoferowane akcjonariuszom Asseco Central Europe przy parytecie wymiany 2,1 akcji Asseco Central Europe za jedną akcję Asseco Poland. W październiku 2012 r. Asseco Poland zadecydowało o obniżeniu minimalnego progu gwarantującego powodzenie emisji swap’owej dla akcjonariuszy Asseco Central Europe z 96% na 80%, w celu zwiększenia prawdopodobieństwa dojścia transakcji do skutku. Uzyskanie 80% głosów w Asseco Central Europe daje Asseco Poland  pełną kontrolę nad spółką.

Celem przeprowadzenia emisji swap’owej jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Asseco. Spółka podtrzymuje zamiar docelowego wycofania akcji Asseco Central Europe z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Wydrukuj