Wybierz region
pl

ARiMR

ARiMR - wdrożenie systemu informatycznego OFSA PROW

Szczegóły wdrożenia

„Konieczność wdrożenia systemu OFSA PROW uwarunkowana była z jednej strony skalą zadań jakie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizuje ARiMR (kilkanaście działań pomocowych w ramach czterech osi, tysiące wniosków o przyznanie pomocy, miliardy euro do zagospodarowania), z drugiej unijnymi i krajowymi wymogami legislacyjnymi (wydatkowanie funduszy pomocowych jest starannie planowane, realizowane zgodnie ze ściśle określonymi procedurami i odpowiednio raportowane). Stworzenie systemu było sporym wyzwaniem zarówno dla dostawcy, jak i dla Agencji. Powstało rozwiązanie dedykowane, przy tworzeniu którego konieczna była intensywna współpraca obu stron. Współpraca zaowocowała obustronnym transferem wiedzy i powstaniem sprawnie działającego systemu.”

Profil klienta

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.