Wybierz region
pl

ARiMR

ARiMR - Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS)

Szczegóły wdrożenia

Jądrem systemu informatycznego ARiMR jest Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZiK/IACS), stanowiący podstawowe narzędzie do obsługi m.in. systemu płatności do gruntów rolnych. Co roku system ten obsługuje ok. 1,4 mln beneficjentów, dla których realizowane są płatności bezpośrednie. Sprawna obsługa wniosków oraz coraz szybsza realizacja płatności możliwa jest m.in. dzięki ciągłemu monitorowaniu jakości pracy systemu oraz podnoszeniu przez wykonawcę systemu jego wydajności i bezawaryjności. Dzięki temu w Kampanii 2009 do końca grudnia zrealizowano płatności dla ok. 744 tys. rolników, na łączna kwotę 6,1 mld zł, a więc o ok.1,8 mld zł więcej w porównaniu do tego samego okresu roku Kampanii 2008.

Profil klienta

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.