Wybierz region
pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

MPEC Olsztyn - system Microsoft Dynamics AX

Szczegóły wdrożenia

Dla specyficznych potrzeb klienta zostały zdefiniowane raporty takie jak: analiza wykonania planów inwestycyjnych, porównanie zakładanych wydatków z bieżącymi. W zakresie Kadr i Płac ustanowiono funkcjonalności umożliwiające rozliczenie robocizny z zadań inwestycyjnych. Zgodnie ze specyfiką branży system obsługuje różne systemy czasu pracy łącznie z ruchem ciągłym. Ułatwia i automatyzuje proces zatrudniania pracowników sezonowych. Wspomaga wyliczenie skomplikowanych algorytmów płacowych biorąc pod uwagę nagrody roczne oraz inne gratyfikacje, po czym wykonywana jest automatyczna dekretacja płac.

Profil klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Olsztyn logo

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sięga końca lat pięćdziesiątych XX wieku i jest związana z Zakładem Cieplnym Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Kolejne lata niosły za sobą falę przeobrażeń prawnych by w 1997 roku powołać jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej. Od tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. stale umacnia swoją pozycję lidera rynku ciepłowniczego na terenie swojego działania. Na dzień dzisiejszy jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej dla 60% odbiorców miasta.