Wybierz region
pl

Ministerstwo Nauki i Technologii stanu Lagos

Rozwój zaplanowany „z góry”.

Szczegóły wdrożenia

Projekt rozpoczął się w lutym 2017 roku i był realizowany w dwóch częściach. W pierwszej Asseco dostarczyło środowisko symulacyjne Asseco SE służące do prowadzenia szkoleń operatorów bezzałogowych systemów latających. Za jego pośrednictwem mogą oni nabyć niezbędne umiejętności związane z kompleksowym użytkowaniem systemu UAV – począwszy od planowania, startu, wykonania całej misji aż po lądowanie, a także wykształcić nawyki szybkiego i odpowiedniego reagowania w sytuacjach awaryjnych. Oprogramowanie to pozwala na przeprowadzenie szkolenia lotniczego w sposób bardzo dokładnie odzwierciedlający warunki rzeczywistego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, bez obaw o utratę platformy bądź oczekiwanie na odpowiednie warunki pogodowe.

Profil klienta

Ministerstwo Nauki i Technologii stanu Lagos w Nigerii jest resortem odpowiedzialnym za planowanie, opracowywanie oraz wdrażanie polityki państwa w obszarze nowych technologii. Jego celem jest takie wykorzystanie innowacji, które przyczyni się do rozwiązywania problemów i będzie miało pozytywny wpływ na społeczeństwo.