Wybierz region
pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

System informatyczny - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Szczegóły wdrożenia

„Powstanie systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) wpłynie na zmniejszenie ilości pojazdów, które jeżdżą bez wymaganego ubezpieczenia. Pozwoli to w znacznym stopniu wyeliminować przestępstwa związane z ubezpieczeniami. Nowy system uniemożliwi również rejestrację i legalizację pojazdów pochodzących z kradzieży” – mówi Leszek Ciećwierz, Wiceminister MSWiA.

Profil klienta

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji logo

Zlecającym wykonanie systemu informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, instytucja publiczna odpowiedzialna za zapewnienie na terenie kraju ładu prawnego i bezpieczeństwa obywateli. Przedsięwzięcie budowy systemu było elementem narodowego programu zwalczania przestępczości. Jego celem była ochrona interesów Państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cel ten związany był przede wszystkim z poprawą szeroko rozumianej jakości procesów obsługi ewidencji pojazdów i kierowców oraz szerszym wykorzystaniem pozyskiwanych w tych procesach informacji.