Wybierz region
pl

Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu

Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu wdrożył AMMS

Szczegóły wdrożenia

Rozwiązanie AMMS gwarantuje, że dane z całego szpitala spływają automatycznie do systemu rozliczeń, a integracja aplikacji umożliwia dostęp do danych pacjenta w postaci cyfrowej z dowolnego miejsca w szpitalu. Jednorodność systemu pozwala na uzyskiwanie spójnych raportów z każdej komórki szpitala. Szpital w Sandomierzu rozpoczął gromadzenie danych, zintegrował posiadane rozwiązania na tyle, że wymieniają informacje. Jest na najlepszej drodze by przed sierpniem 2014 uruchomić Elektroniczną Dokumentację Medyczną.

Największą zaletą rozwiązania AMMS jest pełna integracja wszystkich modułów, a także możliwość integracji tego systemu z oprogramowaniem wykorzystywanym przez szpital m.in. za pomocą komunikatów HL7. Systemy Asseco mają dokumentację do integracji z innymi systemami, która jest dobrze przygotowana i czytelna.

 

Zobacz jak oceniają nasze wdrożenie sami zainteresowani:

 

 

Napisali o wdrożeniu

Profil klienta

Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu logo

Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu dysponuje 500 łóżkami znajdującymi się na 21 oddziałach szpitalnych oraz 43 miejscami na oddziałach dziennych. Z opieki medycznej szpitala korzysta 95 000 pacjentów rocznie, z tego ponad 19 000 jest hospitalizowanych. Pacjentom służy również 26 poradni specjalistycznych, które znajdują się na terenie szpitala i świadczą usługi medyczne w ramach lecznictwa otwartego.

W 2011r. szpital pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Bliżej pacjenta poprzez stworzenie cyfrowego systemu gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Szpitala w Sandomierzu”. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz ze środków własnych szpitala.

Robert Kurosz

Kierownik Działu Informatyki

Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu

Największą zaletą rozwiązania AMMS jest pełna integracja wszystkich modułów, a także możliwość integracji tego systemu z oprogramowaniem  wykorzystywanym przez szpital.