Wybierz region
pl

PGE Dystrybucja

Z dobrze policzoną energią.

Szczegóły wdrożenia

PGE Dystrybucja to jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, który zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę sieciową, dba o zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej dla ponad 5,4 mln odbiorców, zamieszkujących łączny obszar 122 tys. km², stanowiący 38% powierzchni kraju. Posiada 7 oddziałów terenowych, w tym m.in. w Zamościu oraz Rzeszowie. Oddział Zamość prowadzi eksploatację sieci energetycznej oraz obsługę odbiorców w południowo- -wschodniej Polsce na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Działa na obszarze ponad 15,2 tys. km² i obsługująca ok. 434 tys. odbiorców z 27 miast oraz 141 gmin. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 36,1 tys. km.

Profil klienta

PGE Dystrybucja to jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce, który zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę sieciową, dba o zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej dla ponad 5,4 mln odbiorców, zamieszkujących łączny obszar 122 tys. km², stanowiący 38% powierzchni kraju. Posiada 7 oddziałów terenowych, w tym m.in. w Zamościu oraz Rzeszowie. Oddział Zamość prowadzi eksploatację sieci energetycznej oraz obsługę odbiorców w południowo- -wschodniej Polsce na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Działa na obszarze ponad 15,2 tys. km² i obsługująca ok. 434 tys. odbiorców z 27 miast oraz 141 gmin. Energię elektryczną przesyła liniami napowietrznymi i kablowymi o łącznej długości 36,1 tys. km.