Wybierz region
pl

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao - System Raportowy Sara

Szczegóły wdrożenia

Dzięki wdrożeniu systemu Sara Bank w pełni zintegrował w jednorodnym środowisku swoje procesy sprawozdawcze. Dane są pozyskiwane z wielu różnych systemów źródłowych a następnie mapowane do postaci, w której mogą zostać wykorzystane do zasilenia sprawozdań. System Sara umożliwia wyliczenie sprawozdań dla zewnętrznych regulatorów rynku takich jak NBP, KNF, EBA, itp.

Profil klienta

Bank Pekao S.A. logo

Bank Pekao S.A. działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Bank Pekao S.A. świadczy usługi dla około 5 milionów klientów, w tym ponad 250 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz ponad 15 tysięcy dużych firm. Jest także wiodącym bankiem w Polsce i największym bankiem w Europie Środkowo – Wschodniej pod względem kapitalizacji.

Grupa Banku Pekao S.A. składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego i oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W dniu 31 grudnia 2008 r. Grupę kapitałową tworzyło 22 jednostki: Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący, 16 spółek zależnych i 6 spółek pośrednio zależnych. Bank posiada ponadto udziały w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych, (m.in. KIR S.A., Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ), a także akcje i udziały mniejszościowe.