Wybierz region
pl

Automatyzacja przetwarzania transakcji skarbowych dzięki Asseco TR

Szczegóły wdrożenia

Celem projektu było wdrożenie systemu Asseco TR, obejmującego dostosowanie funkcjonalności obsługi transakcji skarbowych do wymagań banku, zwiększenie poziomu automatyzacji realizowanych umów (na rynku międzybankowym i z klientami banku) oraz integracja z systemami zewnętrznymi.