Wybierz region
pl

Bank Pocztowy S.A.

Bank Pocztowy - def3000 Treasury

Szczegóły wdrożenia

Wdrożenie systemu informatycznego do obsługi oraz rozliczeń operacji zawieranych przez Departament Skarbu dla Wydziału Rozliczeń Operacji Skarbowych w Banku Pocztowym S.A.

Profil klienta

Bank Pocztowy S.A. logo

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Akcjonariuszami Banku są Poczta Polska S.A.oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A..Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Misją Banku jest prosta i dostępna bankowość ukierunkowana na grupę odbiorców dotychczas niekorzystających z usług bankowych. Oferta Banku kierowana jest przede wszystkim do detalicznych klientów masowych, w szczególności mieszkańców małych miast i wsi, rencistów i emerytów. Bank posiada również specjalną ofertę dla mikro firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z celów Banku jest wzrost przychodów Grupy Poczty ze sprzedaży usług finansowych i zwiększanie udziału w rynku. Największa sieć dystrybucji w Polsce, umożliwiająca oferowanie klientom podstawowych usług finansowych oraz Internet –jako kanał operacyjny i wspierający, realizują plany rozwoju Banku. Bank prowadzi społeczny program edukacji finansowej, skierowany do osób niekorzystających z żadnych produktów bankowych