Wybierz region
pl

BM Alior Bank S.A.

BM Alior Bank S.A. - System maklerski PROMAK Plus

Szczegóły wdrożenia

„Jesteśmy zadowoleni z jakości rozwiązań dostarczonych i wdrażanych przez Asseco Poland. Jestem przekonany, że systemy Asseco pozwolą nam zaoferować Klientom Alior Banku wyróżniającą się na rynku ofertę usług brokerskich zintegrowanych z pozostałymi, innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami Alior Banku” - mówi Krzysztof Polak Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku.

Profil klienta

Biuro Maklerskie Alior Bank logo

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku. Jest bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Działa jako wydzielona finansowo i organizacyjnie jednostka w strukturach Alior Banku. Od początku działalności Biuro Maklerskie Alior Banku świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, innowacyjność, bezpieczeństwo, kulturę obsługi oraz rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. 

Wyróżnia się jedną z największych sieci oddziałów oferujących usługi brokerskie, które są dostępne w placówkach Alior Banku. Kompleksowe usługi brokerskie świadczone są także za pośrednictwem specjalistycznego Contact Center oraz poprzez System Bankowości Internetowej.

Krzysztof Polak

Dyrektor Biura Maklerskiego

Alior Bank

Jesteśmy zadowoleni z jakości rozwiązań dostarczonych i wdrażanych przez Asseco Poland. Jestem przekonany, że systemy Asseco pozwolą nam zaoferować Klientom Alior Banku wyróżniającą się na rynku ofertę usług brokerskich zintegrowanych z pozostałymi, innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami Alior Banku.