Wybierz region
pl

Keller Polska

Keller Polska - wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX

Szczegóły wdrożenia

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX w Keller Polska przyczyniło sie do ujednolicenia źródła pozyskiwani informacji. Teraz wszystkie dane, zgromadzone są w jednym działającym on-line systemie, z którego na bieżąco, w czasie rzeczywistym można uzyskiwać aktualne informacje niezbędne do podejmowania szybkich, strategicznych decyzji.

Profil klienta

Keller Polska logo

Keller Polska należy do grupy Keller Group  z siedzibą w Londynie, notowanej na Giełdzie Londyńskiej. Firma Keller istnieje od 1860 roku i aktualnie działa w Europie, USA, Ameryce Południo­wej, Azji, Afryce i Australii. W roku 2005 Keller Group zatrudniała około 6350 pracowników, a obroty wynosiły ponad 2.393 mld USD. Od 1994 roku firma Keller zrealizowała w Polsce juz ponad 953 pro­jekty. Keller Polska specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu trud­nych problemów geotechnicznych. Przy projektowaniu i wykonaw­stwie  zleconych robót firma stosuje w dużym zakresie własne technologie i rozwiązania projektowe oraz własne maszyny.