Wybierz region
pl

Bank Gospodarstwa Krajowego

Odporny na fraudy.

Szczegóły wdrożenia

BGK zdecydował się na wdrożenie rozwiązania, które umożliwi mu spełnienie szeregu wymogów wynikających z ustawy, w tym sprawne raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Władzom banku zależało, by nowy system zapewniał nie tylko skuteczne zapobieganie nadużyciom finansowym, ale był też dopasowany do specyfiki działalności instytucji oraz jej wewnętrznych procedur. Rosnąca presja czasu i duża dynamika zmian zapisów nowej ustawy sprawiły, że BGK podjął decyzję o współpracy ze sprawdzonym dostawcą. Za najlepszą do realizacji tego celu uznał spółkę Asseco Poland, która była odpowiedzialna za wdrożenie systemu Asseco Anti-Money Laundering (Asseco AML).

Profil klienta

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwową instytucją finansową, której celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego. Bank jest także inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w średnio i długofalowej polityce gospodarczej. Odpowiada m.in. za obsługę rządowych programów finansowych i dystrybucję związanych z nimi funduszy.