Wybierz region
pl

Południowy Koncern Węglowy

Południowy Koncern Węglowy [Grupa TAURON] - system SAP ERP

Szczegóły wdrożenia

Wdrożenie systemu ERP dostosowanego do specyfiki firmy wydobywczej, a zwłaszcza do procesów biznesowych zgodnie z którymi funkcjonuje PKW, pozwoliło na podniesienie jakości obsługi klienta, usprawnienie procesu planowania produkcji oraz zarządzania wydobyciem, racjonalizację obiegu informacji oraz danych wprowadzanych, jak i generowanych przez system. Osiągnięto to dzięki zapewnieniu bieżącego dostępu do informacji w obu kopalniach, wprowadzeniu jednolitego formatu formularzy oraz raportów generowanych przez system, a także jednolitego formatu dostępnej informacji. Stworzenie centralnej bazy danych obejmującej wszystkie działy związane ze sprzedażą umożliwiło całkowitą integrację danych w ramach jednego systemu. Zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w miejscu ich powstawania a dane o nich dostępne na odpowiednich stanowiskach operacyjnych. Dzięki temu informacje służące do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania są lepszej jakości, pełniejsze i szybciej dostępne.

Profil klienta

Południowy Koncern Węglowy logo

Południowy Koncern Węglowy należy do Grupy TAURON. Tworzą go dwa zakłady wydobywcze węgla kamiennego – Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie i Zakład Górniczy Janina w Libiążu. Roczne wydobycie węgla przez PKW sięga 5 mln ton. Węgiel jest sprzedawany bezpośrednio Południowemu Koncernowi Energetycznemu (Grupa TAURON), a także w sieci dilerskiej innym odbiorcom - w systemie awizacji, za gotówkę i na talony (dla pracowników i emerytów). Od niedawna PKW zajmuje się również sprzedażą kruszyw i ich mieszanek, będących dotychczas odpadem przy wydobyciu węgla.