Wybierz region
pl

Sberbank Europe AG

Automatyzacja przetwarzania transakcji skarbowych dzięki Asseco TR

Szczegóły wdrożenia

Celem projektu było wdrożenie systemu Asseco TR, obejmującego dostosowanie funkcjonalności obsługi transakcji skarbowych do wymagań banku, zwiększenie poziomu automatyzacji realizowanych umów (na rynku międzybankowym i z klientami banku) oraz integracja z systemami zewnętrznymi.

Profil klienta

Sberbank Europe AG to grupa bankowa z siedzibą w Wiedniu, która posiada znaczącą pozycję na europejskim rynku finansowym. Działa ona na 9 rynkach w Europie Centralnej i Wschodniej: Austrii, Bośni i Hercegowinie (Sarajewo i Bania Luka), Chorwacji, Czechach, Węgrzech, Słowenii, Serbii, Ukrainie oraz Niemczech. Bank posiada łącznie 232 oddziały i zatrudnia ok. 4,3 tys. pracowników w całym regionie. Sberbank Europe AG jest spółką zależną Sberbank Russia – największego banku w Rosji i wiodącej światowej instytucji finansowej. Posiada ok. 140 mln klientów indywidualnych oraz 1,4 mln klientów korporacyjnych.

Sberbank Europe AG jest jednym z największych banków w Europie, który obsługuje wyjątkowo wymagających klientów. To sprawia, że jakość oferowanych przez niego usług musi być na najwyższym poziomie.