Wybierz region
pl

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao - System Raportowy Sara

Szczegóły wdrożenia

Dzięki wdrożeniu systemu Sara Bank w pełni zintegrował w jednorodnym środowisku swoje procesy sprawozdawcze. Dane są pozyskiwane z wielu różnych systemów źródłowych a następnie mapowane do postaci, w której mogą zostać wykorzystane do zasilenia sprawozdań. System Sara umożliwia wyliczenie sprawozdań dla zewnętrznych regulatorów rynku takich jak NBP, KNF, EBA, itp.

Bank_Pekao_Sara_CS.pdf

Profil klienta

Bank Pekao S.A. logo

Bank Pekao S.A. działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Bank Pekao S.A. świadczy usługi dla około 5 milionów klientów, w tym ponad 250 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz ponad 15 tysięcy dużych firm. Jest także wiodącym bankiem w Polsce i największym bankiem w Europie Środkowo – Wschodniej pod względem kapitalizacji.

Grupa Banku Pekao S.A. składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku uniwersalnego i oferuje wszystkie dostępne w Polsce usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W dniu 31 grudnia 2008 r. Grupę kapitałową tworzyło 22 jednostki: Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący, 16 spółek zależnych i 6 spółek pośrednio zależnych. Bank posiada ponadto udziały w jednostkach stowarzyszonych i współkontrolowanych, (m.in. KIR S.A., Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ), a także akcje i udziały mniejszościowe.