Wybierz region
pl

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao - System Raportowy Sara

Szczegóły wdrożenia

Dzięki wdrożeniu systemu Sara Bank w pełni zintegrował w jednorodnym środowisku swoje procesy sprawozdawcze. Dane są pozyskiwane z wielu różnych systemów źródłowych a następnie mapowane do postaci, w której mogą zostać wykorzystane do zasilenia sprawozdań. System Sara umożliwia wyliczenie sprawozdań dla zewnętrznych regulatorów rynku takich jak NBP, KNF, EBA, itp.

Profil klienta

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 250 mld zł aktywów.Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów i obsługuje ponad 6,1 mln klientów indywidualnych i biznesowych, w tym co drugą korporację w Polsce. W ramach przyjętej strategii bank intensywnie rozwija kanały cyfrowe oraz wdraża szybkie i wygodne procesy obsługi.