Wybierz region
pl

Elektrownia Skawina S.A.

Elektrownia Skawina S.A. - Microsoft Dynamics AX

Szczegóły wdrożenia

Skawina S.A. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Jest także dostawcą party technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla firm znajdujących się w Skawinie. Firma posiada sieć i węzły ciepłownicze, kotły parowe, turbozespoły o łącznej mocy 590 MW i hydrogenerator o mocy 1,6 MWe. Rocznie Skawina S.A. produkuje około 3 000 000 MWh energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 490 pracowników. Jego głównym udziałowcem jest czeska spółka CEZ a.s., która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Elektrownia_Skawina.pdf

Profil klienta

Elektrownia Skawina logo

Elektrownia Skawina S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw na terenie Skawiny. Oprócz swojej podstawowej działalności, firma prowadzi także działalność zewnętrzną: usługi najmu sprzętu i pojazdów, stację kontroli pojazdów oraz Przyzakładową Przychodnię Zdrowia. Elektrownia do tej pory pracowała na oprogramowaniu lokalnej firmy. Aplikacje wdrożone przez małych, lokalnych dostawców posiadają zazwyczaj ograniczoną funkcjonalność, poza tym w świetle zmieniających się nieustannie technologii oraz wymagań prawnych ich dostosowanie jest długotrwałe i kosztowne. Integracja poszczególnych funkcjonalności jest bądź żadna, bądź tylko podstawowe dane przechodzą płynnie pomiędzy modułami. Tak też było w przypadku Elektrowni Skawina. Zarząd firmy oczekiwał od swoich pracowników przygotowywania ściśle ukierunkowanych raportów i sprawozdań, które były niezbędne z punktu widzenia Inwestora – firmy CEZ. Uzyskanie niezbędnej sprawozdawczość wymagało od pracowników długich godzin na opracowanie i przedstawienie konkretnych danych. Dlatego też standaryzacja sprawozdawczości w Grupie stała się istotną przyczyną wyboru nowego rozwiązania informatycznego.

Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować, postanowiono więc zainwestować w nowe rozwiązanie informatyczne, które powinno nie tylko zaspokoić potrzeby Inwestora, ale również podnieść pozycję konkurencyjną firmy na rynku energetycznym.