Wybierz region
pl

Elektrownia Skawina S.A.

Elektrownia Skawina S.A. - Microsoft Dynamics AX

Szczegóły wdrożenia

Skawina S.A. zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Jest także dostawcą party technologicznej, wody pitnej oraz wody przemysłowej dla firm znajdujących się w Skawinie. Firma posiada sieć i węzły ciepłownicze, kotły parowe, turbozespoły o łącznej mocy 590 MW i hydrogenerator o mocy 1,6 MWe. Rocznie Skawina S.A. produkuje około 3 000 000 MWh energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 490 pracowników. Jego głównym udziałowcem jest czeska spółka CEZ a.s., która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Profil klienta

Elektrownia Skawina logo

Elektrownia Skawina S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw na terenie Skawiny. Oprócz swojej podstawowej działalności, firma prowadzi także działalność zewnętrzną: usługi najmu sprzętu i pojazdów, stację kontroli pojazdów oraz Przyzakładową Przychodnię Zdrowia. Elektrownia do tej pory pracowała na oprogramowaniu lokalnej firmy. Aplikacje wdrożone przez małych, lokalnych dostawców posiadają zazwyczaj ograniczoną funkcjonalność, poza tym w świetle zmieniających się nieustannie technologii oraz wymagań prawnych ich dostosowanie jest długotrwałe i kosztowne. Integracja poszczególnych funkcjonalności jest bądź żadna, bądź tylko podstawowe dane przechodzą płynnie pomiędzy modułami. Tak też było w przypadku Elektrowni Skawina. Zarząd firmy oczekiwał od swoich pracowników przygotowywania ściśle ukierunkowanych raportów i sprawozdań, które były niezbędne z punktu widzenia Inwestora – firmy CEZ. Uzyskanie niezbędnej sprawozdawczość wymagało od pracowników długich godzin na opracowanie i przedstawienie konkretnych danych. Dlatego też standaryzacja sprawozdawczości w Grupie stała się istotną przyczyną wyboru nowego rozwiązania informatycznego.

Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować, postanowiono więc zainwestować w nowe rozwiązanie informatyczne, które powinno nie tylko zaspokoić potrzeby Inwestora, ale również podnieść pozycję konkurencyjną firmy na rynku energetycznym.