Wybierz region
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
pl

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Klinicznego w Warszawie

Szczegóły wdrożenia

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, przy ulicy Lindley’a w Warszawie, zrealizował wdrożenie 56 modułów systemu InfoMedica. Za pośrednictwem 300 stacji roboczych korzysta z niego ponad tysiąc użytkowników.

Szpital_Warszawa.pdf

Profil klienta

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń przy ul. Lindley’a w Warszawie udziela ambu-latoryjnych i stacjonarnych, wysoko specjalistycznych świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, w ramach specjalności reprezentowanych przez kliniki, oddziały, zakłady i poradnie szpitalne. W szpitalu znajdują się 683 łóżka. To nowocześnie wyposażona placówka, której wizytówką jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. Udzielanie świadczeń zdrowotnych łączy z działalnością naukową i dydaktyczną. Tu kształcą się studenci i lekarze rezydenci. Szpital jest położony w centrum Warszawy. Jest placówką o charakterze wieloprofilowym z przewagą specjalności urazowych.