Wybierz region
pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kompleksowy System Informatyczny ZUS

Szczegóły wdrożenia

W KSI ZUS przetwarzanych jest ponad 900 mln dokumentów w skali roku, dlatego jednym z jego głównych elementów jest Elektroniczna Platforma Wymiany Dokumentów (EPWD). Jest to rozwiązanie klasy workflow (w rozumieniu przyjętym przez Workflow Management Coalition), automatyzujące ponad 300 rodzajów procesów biznesowych z wykorzystaniem silnika BPEL oraz modułów digitalizacji dokumentacji.

Za pośrednictwem przeglądarki internetowej z systemu korzysta ponad 30 tysięcy użytkowników ulokowanych w ponad 300 rozproszonych geograficznie lokalizacjach. Zarówno dokumenty, jak i zadania analizowane oraz dystrybuowane w ten sposób obejmują różnorodne obszary merytoryczne, w tym zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, zaświadczenia potwierdzające indywidualną historię ubezpieczenia czy wnioski o zwrot nadpłaconych składek.

Profil klienta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz wypłatą świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich). Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.

Obecnie z usług ZUS korzysta ponad 25 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za których rozdysponowanie zgodnie z przepisami odpowiada ZUS, stanowią ponad 30 proc. zasobów pieniężnych państwa.