Wybierz region
pl

Polskie Linie Kolejowe SA

Konsolidacja w środowisku wirtualnym

Szczegóły wdrożenia

Modernizacja środowiska wirtualnego VMware wraz z usługą migracji systemów dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to projekt polegający na budowie wysokodostępnej platformy wirtualizacyjnej opartej o Vmware vSphere. Została ona stworzona na bazie nowo dostarczonych komponentów sprzętowych, w tym min.: rdzeniowych przełączników LAN, przełączników rdzenia sieci SAN, serwerów kasetowych oraz macierzy dyskowych klasy Enterprise. Niezawodność działania zapewniają dwa oddalone od siebie geograficznie ośrodki przetwarzania danych: podstawowy – w Sosnowcu i zapasowy – w Warszawie.

Profil klienta

Polskie Linie Kolejowe SA logo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, to państwowa sieć linii kolejowych w Polsce, która obecnie liczy ponad 19 tys. kilometrów. Ponadto odpowiada za zarządzanie i synchronizację ruchu pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Spółka odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Celem wdrożenia była konsolidacja systemów biznesowych na nowej platformie sprzętowej w wysokodostępnym środowisku zwirtualizowanym.

Rafał Zbiróg

Dyrektor Biura Informatyki

Polskie Linie Kolejowe SA

Instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu wykonano w oparciu o specjalnie przygotowany w ramach wdrożenia Projekt Techniczny uwzgledniający konieczność budowy wysokodostępnego środowiska wirtualnego zapewniającego znaczny stopień automatyzacji obsługi sytuacji awaryjnych. Podniesienie poziomu niezawodności osiągnięto dzięki opracowaniu i wdrożeniu architektury rozwiązania ograniczającą występowanie pojedynczych punktów awarii. Wykonano migrację 210 systemów ( w tym 56 fizycznych) przy zachowaniu powiazań tak wewnętrznych, między migrowanymi systemami, jak i z pozostałą infrastrukturą PKP-PLK. Wymagała ona jednocześnie przeniesienia ok. 100TB danych do nowych macierzy, między którymi skonfigurowano replikację danych.

Sebastian Gajecki

Zastępca Dyrektora Biura Informatyki

Polskie Linie Kolejowe SA

Podniesienie poziomu niezawodności osiągnięto dzięki opracowaniu i wdrożeniu architektury rozwiązania ograniczającą występowanie pojedynczych punktów awarii. Nowe środowisko zaimplementowano w dwóch ośrodkach PKP PLK w różnych miastach przy zapewnieniu replikacji między nimi krytycznych danych i usług.