Wybierz region
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

System informatyczny - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Szczegóły wdrożenia

„Powstanie systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) wpłynie na zmniejszenie ilości pojazdów, które jeżdżą bez wymaganego ubezpieczenia. Pozwoli to w znacznym stopniu wyeliminować przestępstwa związane z ubezpieczeniami. Nowy system uniemożliwi również rejestrację i legalizację pojazdów pochodzących z kradzieży” – mówi Leszek Ciećwierz, Wiceminister MSWiA.

CEPiK_CS.pdf

Profil klienta

Zlecającym wykonanie systemu informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, instytucja publiczna odpowiedzialna za zapewnienie na terenie kraju ładu prawnego i bezpieczeństwa obywateli. Przedsięwzięcie budowy systemu było elementem narodowego programu zwalczania przestępczości. Jego celem była ochrona interesów Państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cel ten związany był przede wszystkim z poprawą szeroko rozumianej jakości procesów obsługi ewidencji pojazdów i kierowców oraz szerszym wykorzystaniem pozyskiwanych w tych procesach informacji.