Select region
en

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Informatyzacja pomaga ratować ludzkie życie.

Details of implementation

Zintegrowany system informatyczny ułatwia prowadzenie wszelkich ewidencji, dostęp do danych, generowanie sprawozdań, ocenę efektywności pracy i jakości usług. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest doskonale przygotowane do dalszej informatyzacji, która jest niezbędnym elementem nowoczesnej opieki medycznej.

Inwestycja zwróciła się już po trzech latach, pozwalając na uporządkowanie wielu sfer w działalności pogotowia. Osiągnięto redukcję rocznych kosztów funkcjonowania o blisko 3 mln zł. Zastosowane rozwiązania umożliwiły kontrolę kosztów, ocenę efektywności, szczegółową ewidencję wykorzystywanych materiałów i sprzętu, podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi i procedur. Usprawniono zarządzanie placówką, zatrudnianie, planowanie dyżurów, gospodarkę lekami, sprzętem, zakupami oraz usługami zewnętrznymi.

About

Client's profile

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach logo

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach to jeden z największych podmiotów tego typu w kraju, który posiada rozbudowaną, skomplikowaną strukturę. Jednostka o rocznym budżecie ponad 100 mln zł zatrudnia blisko 1,5 tys. pracowników i dysponuje trzema zintegrowanymi dyspozytorniami (w Katowicach, Gliwicach i Jastrzębiu). Placówka realizuje usługi na obszarze 4,3 tys. km² dla ponad 2,6 mln mieszkańców regionu. Jej ratownicy użytkują 85 karetek, podejmując rocznie blisko 180 tysięcy interwencji. Złożoność organizacji i zadań stanowi duże wyzwanie dla zarządzających, generuje wysokie koszty, mnóstwo informacji i dokumentów do przetworzenia. Informatyzację podjęto w celu usprawnienia procesów zarządzania, w tym obiegu dokumentów, administrowania informacją i czasem pracy oraz ograniczenia kosztów. Musiała objąć zarówno sferę administracji, jak i usług medycznych.