Select region
en

Polskie Linie Kolejowe SA

Modernization of the VMware virtual environment

Details of implementation

"Modernization of the VMware virtual environment, along with the migration of systems for PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." is the project involving the building of highly available platform based on Vmware vSphere. It was created on the basis of the newly supplied hardware components, including: LAN core switches, SAN core network switches, blade servers and Enterprise-class disk arrays. The reliability was achieved through two geographically apart data processing centers: basic in Sosnowiec and secondary in Warsaw.

Client's profile

Polskie Linie Kolejowe SA logo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, to państwowa sieć linii kolejowych w Polsce, która obecnie liczy ponad 19 tys. kilometrów. Ponadto odpowiada za zarządzanie i synchronizację ruchu pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Spółka odpowiada również za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Celem wdrożenia była konsolidacja systemów biznesowych na nowej platformie sprzętowej w wysokodostępnym środowisku zwirtualizowanym.

Rafał Zbiróg

IT Dept. Director

Polskie Linie Kolejowe SA

Installation and configuration of the supplied equipment were performed on the basis of the Technical Project prepared specifically during the implementation, which included the need to build a highly available virtual environment providing a significant degree of automation for handling emergency situations. Raising the level of reliability was achieved through the development and implementation of the architecture of the solution limiting the occurrence of single points of failure. 210 system migrations were performed (including 56 physical ones) while maintaining both, the internal relations among the migrated systems, as well as with the rest of the PKP-PLK infrastructure. At the same time, it required the transfer of 100TB data to new matrix, which was configured to replicate data.

Sebastian Gajecki

IT Dept. Deputy Director

Polskie Linie Kolejowe SA

The higher level of reliability was achieved through the development and implementation of the architecture of the solution limiting the occurrence of single points of failure. New environment was implemented in two centers of PKP PLK in two different cities by providing a replication of critical data and services between them.