Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty w trakcie realizacji

Utworzenie Centrum B+R

Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z polskim kapitałem, działającą w sektorze ICT

 • Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
 • Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
 • Nr projektu: POIR.02.01.00-00-0437/16
 • Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0437/16-00
 • Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.11.2017 r.

Przedmiotem projektu jest utworzenie przez Asseco Poland S.A. Centrum B+R w Rzeszowie, które będzie odpowiedzialne za podjęcie złożonych prac  badawczo-rozwojowych, w celu opracowywania autorskich technologii i produktów ICT dla kluczowych sektorów gospodarki.

 • Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. – 31.03.2021 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 80 359 662,57 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 65 333 059,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 26 133 223,60 PLN
 • Beneficjent - Asseco Poland S.A.
 • Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

W wyniku realizacji projektu w Rzeszowie powstanie nowatorskie centrum R&D Grupy Asseco. Będą tam opracowywane zaawansowane technologie oraz produkty IT dla kluczowych sektorów gospodarki, zarówno pod kątem polskiego rynku, jak i rynków zagranicznych.

Nowy budynek Centrum B+R zostanie połączony z dotychczasową siedzibą Spółki przy ul. Olchowej w Rzeszowie. Będzie posiadał ponad 9 tys. m2 powierzchni całkowitej, 5 kondygnacji nadziemnych pełniących funkcję biurową oraz dodatkową – techniczną. Powierzchnia budynku zostanie przeznaczona do prowadzenia działalności R&D. Budynek został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnych warunków pracy dla 400 osób. Inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie będzie w całości przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowoutworzone Centrum B+R będzie miejscem prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych. Ich celem będzie stworzenie autorskich technologii i produktów IT, m.in. dla branży energetycznej, telekomunikacji i mediów, służby zdrowia, sektora bankowego, rolnictwa, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Będą tam również rozwijane projekty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem IT.

Badania zostaną skoncentrowane wokół najważniejszych zjawisk i trendów ze świata nowych technologii, takich jak: Internet Rzeczy, telemedycyna, elektromobilność oraz inteligentne sieci elektroenergetyczne. Centrum B+R swoją działalnością obejmie także rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, w tym systemy samouczące oparte o tzw. Machine Learning. Dzięki zaawansowanej analizie danych, zbieranych w czasie rzeczywistym z różnego rodzaju źródeł, system będzie sam identyfikował, co robi użytkownik oraz w jaki sposób może np. uchronić go przed niebezpieczeństwem. Asseco planuje również rozwijać projekty związane z systemami sterowania dla dronów. Do ich budowy zaangażowany zostanie zespół najlepszych w kraju specjalistów, posiadających szerokie doświadczenie w pracach nad rozwojem oprogramowania. Ponadto, w Centrum B+R będą prowadzone prace nad rozwiązaniami z obszaru Big Data oraz Cloud Computing.