Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekt ABAS

"Opracowanie i wdrożenie systemu Asseco Business Intelligence Application Suite – ABAS” Nr 04556/1/C.ZR10-6/2010

„Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków budżetu państwa w ramach projektów celowych”

„Opracowanie i wdrożenie systemu Asseco Business Intelligence Application Suite – ABAS” Nr 04556/1/C.ZR10-6/2010

Rezultatem projektu ABAS jest  przygotowane do wdrożenia innowacyjne oprogramowanie klasy bussines intelligence zawierające pakiet rozwiązań klasy BI przeznaczonych dla podmiotów sektora bankowego oraz usług finansowych. Projekt rozwiązania wspiera możliwość integracji w architekturze SOA oraz świadczenie usług w modelu SaaS.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.06.2012 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 7 215 005,50 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 793 205,50 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 800 000,00 PLN

 

  • Asseco Poland S.A. – Beneficjent
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

W zakresie badań przemysłowych zostały wykonane prace związane z pozyskaniem oraz rozbudowaniem wiedzy niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Prace rozwojowe obejmowały:

  • moduł hurtowni danych (ABAS/MIS),
  • moduł zarządzania relacjami z klientem (ABAS/CRM),
  • moduł rozliczeń prowizyjnych (ABAS/CSM),
  • moduł wspierający zarządzanie gotówką (ABAS/CM),
  • moduł wspierający zarządzania ryzykiem (ABAS/RM),
  • moduł raportowania dla nadzoru finansowego (ABAS/WR).

W zakresie prac wdrożeniowych prototyp systemu Asseco Business Intelligence Application Suite został przygotowany do komercyjnego wdrożenia. W tej fazie zostały przeprowadzone prace nad zebraniem specyfikacji wymagań, wprowadzono wymagania potencjalnego odbiorcy do systemu, przygotowano procedury migracji danych, przygotowano wersję systemu zgodną z wymaganiami odbiorcy z uwzględnieniem wyników testów wewnętrznych wraz opracowaniem dokumentacji użytkownika systemu i dokumentacją administratora. Ponadto został przygotowany ramowy program i materiały szkoleniowe dla administratorów oraz użytkowników końcowych systemu.

Rezultatem projektu ABAS jest przygotowane do wdrożenia innowacyjne oprogramowanie klasy bussines intelligence zawierające pakiet rozwiązań wspierających instytucje finansową od pozyskania danych i analizy klientów (moduł ABAS/CRM), przez hurtownię danych stanowiącą serce tego pakietu, aż po sprawozdawczość obowiązkową realizowaną na rzecz nadzoru finansowego. O sile rozwiązania świadczą także pozostałe moduły, w szczególności zarządzanie gotówką, które wyposażone zostało w innowacyjne algorytmy prognozowania i optymalizacji. Na uwagę zasługuje również moduł do zarządzania ryzykiem. Jest on odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanęły banki w czasach kryzysu, uwzględniając zarówno aspekty regulacyjne jak i zarządcze.