Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt BIO-PKI

"Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych” (BIO-PKI) Nr O RBO 0027 01/ID 27/2

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych” (BIO-PKI) Nr O RBO 0027 01/ID 27/2


realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,


Partner w konsorcjum w składzie:

 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki;
 • Trusted Information Consulting Sp. z o.o.

 

Projekt  ma na celu wytworzenie systemów infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości, budowę rozwiązań wspierających dokonywanie czynności online, ochronę przed fałszerstwami i wykorzystaniem dokumentów tożsamości przez osoby trzecie z uwzględnieniem metod biometrycznych oraz budowę rozwiązań wspierających ochronę danych biometrycznych i innych danych osobowych.


Okres realizacji projektu: 28.12.2011 r. – 27.12.2013 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 6 410 493 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 410 493 PLN
Wysokość dofinansowania: 6 374 493 PLN (w tym dofinansowanie dla Asseco Poland S.A. – 1 019 375 PLN )

 •     Asseco Poland S.A. – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 •     Politechnika Warszawska - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 •     Politechnika Wrocławska - Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 •     Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 •     Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

W ramach badań stosowanych i prac rozwojowych przewiduje się wykonanie następujących zadań:

 • powstanie skutecznych i efektywnych, w pełni weryfikowalnych i bezpiecznych systemów infrastruktury kluczy kryptograficznych na potrzeby dokumentów tożsamości,
 • uwierzytelnienie w trybie ograniczonej identyfikacji,
 • budowa rozwiązań wspierających proces odprawy granicznej z użyciem dokumentów tożsamości w trybie online,
 • ochrona przed fałszerstwami i wykorzystaniem dokumentów tożsamości przez osoby trzecie ze szczególnym uwzględnieniem metod biometrycznych,
 • techniki kryptograficzne „forg ery-eveident”.

Planowanym efektem końcowym projektu jest opracowanie kompletnego rozwiązania infrastruktury zaufania na potrzeby obsługi zaawansowanego dokumentu tożsamości uwzględniającej potrzeby ochrony prywatności (w tym danych osobowych), a w szczególności potrzeby realizacji protokołów ograniczonej identyfikacji. Dodatkowo w ramach budowy rozwiązań wspierających dokonywanie czynności online powstanie prototyp usługi terminal – klient umożliwiający przeprowadzenie procesu uwierzytelniania z zachowaniem ochrony prywatności. Stworzone zostanie także oprogramowanie pozwalające na porównanie zdjęcia skanowanego z dokumentu ze zdjęciem twarzy zebranym przez kamerę (dla wybranego urządzenia).


Kompletna technologia będzie wykorzystywała zarówno mechanizmy ochrony kryptograficznej jak i nowe rozwiązania w zakresie ochrony prywatności danych biometrycznych. Elementem rozwiązania będzie również funkcjonalność zabezpieczania cyfrowych danych biometrycznych z wykorzystaniem technik steganograficznych.