Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekt CAT

"Zintegrowany system informacyjny wspomagający działania antyterrorystyczne CAT” Nr O ROB 0025 01

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„Zintegrowany system informacyjny wspomagający działania antyterrorystyczne CAT” Nr O ROB 0025 01 realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Partner w konsorcjum z Politechniką Poznańską,


Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych zwiększających sprawność i skuteczność realizacji zadań powierzonych Centrum Antyterrorystycznemu (CAT) jakimi są między innymi koordynacja współdziałania służb odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu, wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych oraz wspomaganie działań antykryzysowych w przypadku ewentualnych zamachów.


Okres realizacji projektu: 28.12.2011 r. – 27.06.2014 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 3 790 000,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 790 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 790 000,00 PLN (w tym dofinansowanie dla Asseco Poland S.A. – 1 015 000,00 PLN )

  • Asseco Poland S.A. – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
  • Politechnika Poznańska – Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

Do wytworzenia kompleksowych rozwiązań informatycznych, które zwiększyłyby sprawność i skuteczność działania Centrum Antyterrorystycznego niezbędne będzie zbudowanie platformy informatycznej przeznaczonej do przetwarzania i magazynowania dużych ilości danych wpływających do systemu. Systemy takie buduje się w oparciu o koncepcję SOA (Service Oriented Architecture - Architektura Zorientowana na Usługi), w której główny nacisk kładzie się na definiowanie usług, które spełniają wymagania klienta.


Konieczne będzie także stworzenie aplikacji klienckiej, zdolnej do prezentacji informacji z wielu różnych źródeł. Cały system będzie sieciocentrycznym systemem klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance czyli Dowodzenie, Kontrola, Komunikacja, Komputery, Wywiad, Obserwacja, Rozpoznanie), do którego będą spływały informacje z wielu różnych źródeł. Po ich przetworzeniu przez odpowiednie moduły systemu (w tym także ludzi), będzie można podjąć decyzje, co do dalszych działań, wydać odpowiednie rozkazy i na bieżąco śledzić postęp działań.

W wyniku realizacji projektu stworzony zostanie zintegrowany, sieciocentryczny system informacyjny efektywnie wspomagający pracowników CAT w skutecznej realizacji powierzonych Centrum zadań przekładający się na zwiększony poziom ochrony antyterrorystycznej państwa.


Powstały w wyniku projektu produkt nie będzie komercjalizowany przez Asseco Poland S.A., a efektem dla Asseco Poland S.A. będzie  know-how oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu.