Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt RSSZ

„System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP” (RSSZ), Nr O ROB 0069 03 001

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP” (RSSZ), Nr O ROB 0069 03 001

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Partner w konsorcjum w składzie:

 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
 2. Asseco Poland S.A.;
 3. Akademia Obrony Narodowej.

Główny cel projektu to system informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP na poziomie technologicznym umożliwiającym demonstrację w warunkach operacyjnych lub zbliżonych do rzeczywistych: algorytmów analizy wybranych zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego RP, symulacji wybranych kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych szczebli dowodzenia i analizy systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP oraz wykorzystanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych RP w warunkach pracy sztabów:

 • informatyczny system wsparcia rozwoju zdolności Sił Zbrojnych i identyfikacji ich potrzeb operacyjnych - VIII poziom gotowości technologii;
 • usługi wsparcia rozwoju zdolności Sił Zbrojnych - VIII lub IX poziom gotowości technologii.
 • Okres realizacji projektu: 20.12.2012 r. – 19.12.2015 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 9 831 800,00 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 9 831 800,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 9 831 800,00 PLN (w tym dofinansowanie dla Asseco Poland S.A. – 4 050 700,00 PLN )
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Asseco Poland S.A. – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Akademia Obrony Narodowej – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym

Projekt realizowany będzie w dwóch kolejnych etapach: etapie prac badawczych i etapie prac rozwojowych. W etapie prac badawczych opracowany zostanie projekt koncepcyjny rozwiązania w postaci modelu laboratoryjnego systemu na VI poziomie gotowości. Model ten zostanie poddany badaniom weryfikacyjnym w warunkach zbliżonych do operacyjnych.

Etap rozwojowy polegać będzie na opracowaniu prototypu systemu na IX poziomie gotowości a następnie jego walidacji w warunkach operacyjnych. System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP stanowi zintegrowany zestaw narzędzi wspomagających kolejne czynności procesu planowania i programowania rozwoju SZ RP. Wybrane czynności analityczno-koncepcyjne wspierane będą przy pomocy dedykowanych narzędzi informatycznych. Do zapewnienia ciągłości tego złożonego i długotrwałego procesu koniecznym będzie opracowanie modelu procesowego, co pozwoli na badanie efektywności procesu i jego optymalizację.

Wynikiem końcowym projektu będą:

1. Prototyp systemu informatycznego wsparcia rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP obejmujący:

 • zestaw narzędzi wspierających poszczególne czynności planistyczne, w tym sformalizowany model procesu (IX stopień gotowości);
 • symulatory rozwoju wybranych klas sytuacji kryzysowych i konfliktowych;
 • w oparciu o opracowane algorytmy funkcjonowania Sił Zbrojnych RP (IX stopień gotowości) wraz z pakietem narzędzi AAR do analizy wyników symulacji sytuacji konfliktowych i kryzysowych (IX stopień gotowości);
 • narzędzia do analizy zagrożeń asymetrycznych, generatorów zagrożeń asymetrycznych, modułów symulacyjnych tych zagrożeń i pakietów ich analizy (VIII stopień gotowości).

2. Projekt „Metodyki planowania i programowania rozwoju SZ RP w latach 2017-2026” (dokument formalny) opracowany z wykorzystaniem narzędzi symulacji procesów (biznesowych) do badania jej efektywności i optymalizacji.

3. Publikacje naukowe uczestników projektu oraz monografia prezentująca wyniki uzyskane w projekcie.