Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt Sales Agent

„Opracowanie i wdrożenie systemu obsługującego proces sprzedaży produktów i usług bankowych realizowanych przez franczyzowe sieci pośredników oraz sieci agentów instytucji bankowych” Nr KB/105/12818/IT-C/U/08

 

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie prototypu systemu Sales Agent. System Sales Agent to koncepcja  kompletnej aplikacji internetowej typu workflow przeznaczonej do obsługi wniosków kredytowych klientów indywidualnych banku i innych instytucji rynku finansowego. System będzie mógł działać zarówno w placówkach sponsora projektu, jak również w oddziałach franczyzowych sieci pośredników oraz w połączeniu z niezależnymi systemami wykorzystywanymi przez sprzedawców. System dzięki integracji z Systemem Głównym Banku stanowić będzie moduł wsparcia sprzedaży bezpośredniej.

 

Okres realizacji projektu: 1.06.2007 r. – 31.08.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 1 534 382 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 534 382 PLN
Wysokość dofinansowania: 465 234 PLN

 • Asseco Poland S.A. – Wnioskodawca i Beneficjent umowy z MNiSW
 • Politechnika Rzeszowska – wykonawca określonych w umowie o wsparcie projektu zadań badawczych obejmujących  prace związane z opracowaniem modułu workflow, będącego składnikiem prototypu systemu Sales Agent, umożliwiającego tworzenie definicji i zarządzanie wykonaniem procesu biznesowego sprzedaży produktów bankowych

Realizowany projekt związany był z przeprowadzenie badań przedkonkurencyjnych, obejmujących następujące etapy do których przypisano określone zakresy prac:

 1. Wykonanie badań związanych z opracowaniem i podstawową funkcjonalnością prototypu systemu w zakresie sprzedaży kredytów gotówkowych w bankowej sieci sprzedaży
 2. Rozbudowa prototypu systemu o funkcjonalność wypłaty za pomocą karty oraz współpracę z centrum autentykacji
 3. Rozbudowa prototypu systemu o funkcjonalności umożliwiające dystrybucję szerokiej oferty produktowej banku w rozległej sieci sprzedaży
 4. Prace testowe nad prototypem systemu Sales Agent
 5. Opracowanie dokumentacji prototypu Sales Agent

Prace badawcze w ramach badań przedkonkurencyjnych realizowane przez Politechnikę Rzeszowską obejmowały opracowanie modułu worfklow, będącego składnikiem systemu Sales Agent umożliwiającego tworzenie definicji i zarządzanie wykonaniem procesu biznesowego sprzedaży produktów bankowych. Zakres prac badawczych realizowanych przez PRz obejmował:

 1. Analizę standardów opisu i realizacji procesów typu workflow
 2. Analizę technologiczna i funkcjonalna rozwiązań typu workflow dostępnych na rynku
 3. Weryfikację i wybór optymalnego rozwiązania pod potrzeby budowy modułu workflow
 4. Prace analityczne nad dostosowaniem wybranych rozwiązań pod potrzeby budowy prototypu modułu Workflow dla systemu Sales Agent
 5. Prace projektowe obejmujące architekturę oraz funkcjonalność mechanizmu wykonania prototypu modułu workflow w systemie Sales Agent
 6. Prace projektowe nad integracją prototypu modułu definiowania workflow mechanizmem realizacji procesu workflow w prototypie systemu Sales Agent
 7. Wykonanie prac programistycznych na podstawie opracowanego projektu prototypu modułu workflow
 8. Prace testowe nad prototypem modułu workflow dla systemu Sales Agent
 9. Opracowanie dokumentacji prototypu modułu workflow

Opracowany prototyp systemu Sales Agent oparty został na architekturze trójwarstwowej J2EE. System typu „workflow” (aplikacja internetowa uruchamiana w przeglądarce i nie wymaga instalacji na stacjach roboczych). Pozwala na pełną integrację z Systemem Głównym Banku, stanowiąc moduł wsparcia sprzedaży bezpośredniej przeznaczony jest dla sieci placówek i partnerów  instytucji sektora finansowo – bankowego oraz dla sieci pośredników i agentów działających w ramach umów franczyzowych.

System Sales Agent przystosowany jest do kompleksowej obsługi procesu sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, konsolidacyjnych, hipotecznych i samochodowych. Opracowany prototyp systemu umożliwia zdalną obsługę całego procesu sprzedaży, począwszy od założenia wniosku kredytowego w placówce agenta lub franczyzobiorcy, poprzez obsługę przez Centrum Zatwierdzania wspieraną przez Departament banku, aż do rejestracji umowy w Systemie Głównym banku, poza Głównymi Systemami bankowymi w trybie online.

Architektura i obsługiwane funkcje biznesowe prototypu systemu:

 • Architekturze prototypu systemu: 3-wartwowa J2EE
 • Zastosowane technologie: Oracle (baza danych), EJB (warstwa biznesowa), JSF (warstwa prezentacji)
 • Zastosowane narzędzie: Oracle JDeveloper
 • System - aplikacja internetowa - uruchamiana w przeglądarce bez  konieczności instalacji na stacjach roboczych
 • Wyraźna separacja warstw i modułów prototypu ułatwia rozbudowę, w tym również we własnym zakresie przez Odbiorcę
 • Prototyp systemu udostępnia zestaw usług umożliwiających przyłączenie systemów brokerskich

Zrealizowane przez Politechnikę Rzeszowską prace badawcze związane z opracowaniem modułu workflow, będącego składnikiem prototypu systemu Sales Agent, umożliwiają tworzenie definicji i zarządzanie wykonaniem procesu biznesowego sprzedaży produktów bankowych. Zastosowanie modułu workflow pozwala na dużą elastyczność w modelowaniu procesu obsługi klienta i procedur przyznawania kredytów oraz pozwala na obsługę wniosków kredytowych, niezależnie od miejsca i czasu, przy wykorzystaniu jedynie komputera z dostępem do internetu.

Opracowany, w wyniku projektu prototyp systemu Sales Agent  umożliwia wprowadzenie modelu świadczenia usług sprzedaży technologii mobilnych w zakresie sprzedaży produktów bankowych, pozwalając tym samym na redukcję kosztów związanych z transportem osób, przygotowaniem tradycyjnych materiałów, eliminując ograniczenia wynikające z lokalizacji.