Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt SPOT

„Prototyp systemu perymetrycznej ochrony telekomunikacji infrastruktury krytycznej” (SPOT) Nr OR00012612

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

„Prototyp systemu perymetrycznej ochrony telekomunikacji infrastruktury krytycznej” (SPOT) Nr OR00012612

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,


Partner w konsorcjum z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem projektu jest dostarczenie podmiotom odpowiedzialnym za eksploatację teleinformatycznej infrastruktury krytycznej (służbom resortowym, operatorom komercyjnym) unikalnego, uniwersalnego narzędzia (systemu) pozwalającego na efektywną ochronę i zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury technicznej obiektów telekomunikacyjnych i sieci przewodowych.

 • Okres realizacji projektu: 10.12.2010 r. – 09.12.2012 r.
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 1 000 000 PLN
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 000 000 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 1 000 000 (w tym 500 000 PLN dla Asseco Poland S.A.)
 • Asseco Poland S.A. – Partner w Konsorcjum Naukowo – Przemysłowym
 • Instytut Łączności – Lider Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Instytucja Pośrednicząca

W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych przewiduje się wykonanie następujących zadań:

 • badania nad możliwością wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej bardzo małej mocy do zasilania czujników, rozmieszczonych w terenie na dużej powierzchni,
 • badania elementów jakie można użyć do wytworzenia specjalistycznych czujników, posiadających możliwości zasilania z linii, a więc charakteryzujących się minimalnym zużyciem energii i pracy w różnych trudnych warunkach dotyczących np. zapylenia, wilgotności, temperatury itp.,
 • badania nad określeniem wymagań oraz założeń technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych dla rozszerzenia funkcjonalności istniejących obecnie systemów monitoringu i ochrony technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie centrum zbierania, nadzoru, prezentacji i archiwizacji danych,
 • opracowanie dokumentacji (architektura referencyjna i docelowa, projekt techniczny) systemu,
 • wykonanie badań laboratoryjnych, przeprowadzenie końcowej optymalizacji parametrów systemu,
 • opracowanie i wykonanie prototypu systemu,
 • przeprowadzenie testów weryfikacyjnych i badań systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i/lub rzeczywistych,
 • opracowanie dokumentacji technicznej i wyników badań.

Końcowym wynikiem realizacji projektu będzie prototyp systemu ochrony perymetrycznej telekomunikacyjnej infrastruktury krytycznej (SPOT) o maksymalnie możliwym poziomie gotowości technologicznej i nadającym się do wdrożenia z uwzględnieniem opracowanych i udokumentowanych zależnych uwarunkowań wdrożeniowych. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja konstrukcyjna i techniczna, dokumentacja wyników badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (i/lub rzeczywistych) oraz rekomendowane uwarunkowania wdrożeniowe.