Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Projekty zrealizowane

Projekt SZB

"System Zapewnienia Bezpieczeństwa (SZB) dla środowiska federacji systemów” Nr 414/BO/A

„Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”

"System Zapewnienia Bezpieczeństwa (SZB) dla środowiska federacji systemów” Nr 414/BO/A

realizowany w ramach projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,


Celem projektu było opracowanie systemu zapewniającego bezpieczną elektroniczną wymianę informacji niejawnej poprzez sieć rozległą pomiędzy niezależnymi organizacjami. Dedykowany dla organizacji międzynarodowych (NATO, EU), resortów poszczególnych krajów w ramach koalicji międzynarodowych oraz resortów w danym kraju.

Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. – 31.05.2012 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 1 750 500 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 750 500 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 087 030 PLN

  • Asseco Poland S.A. – Beneficjent
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -  Instytucja Pośrednicząca

Zakres projektu obejmował trzy fazy.  Celem pierwszego etapu - badań przemysłowych - było przygotowanie dokumentacji projektowej SZB w wersji umożliwiającej opracowanie demonstratora. Etap prac rozwojowych polegał na realizacji, weryfikacji i walidacji demonstratora (DSZB). Natomiast ostatni etap projektu tj. prace wdrożeniowe koncentrował się na opracowaniu ostatecznej wersji dokumentacji i oprogramowania SZB.

System Zapewnienia Bezpieczeństwa (SZB) przeznaczony jest do wsparcia  elektronicznej wymiany informacji niejawnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą (konsumentem i producentem) znajdujących się w dwóch dowolnych domenach bezpieczeństwa. Jeśli wymiana będzie dotyczyła systemów o różnych klauzulach niejawności, to z zasady będzie ona możliwa tylko z systemu o niższej lub równej klauzuli niejawności. W praktyce oznacza to zapewnienie możliwości wymiany informacji niejawnej w formie elektronicznej pomiędzy systemami resortowymi, narodowymi, koalicyjnymi, a przede wszystkim pomiędzy systemami dowodzenia NATO i państw NATO zarówno szczebla strategicznego, jak i taktycznego. Będą one, jak wcześniej, zarządzane niezależnie, przy czym potrzeba współdziałania związana z organizacją wymiany między domenami spowoduje efekt federacji tych systemów (w odróżnieniu od centralnie zarządzanego środowiska „systemu systemów”).

SZB składa się z dwóch podstawowych komponentów:

  • Usług kontroli dostępu,
  • Bramy wymiany informacji (IEG).

Usługi kontroli dostępu zapewniają uwierzytelnienie oraz autoryzację użytkowników dopuszczając do wymiany informacji, zarówno wewnątrz jak i pomiędzy różnymi domenami, tylko dla osób uprawnionych. Usługi te są zrealizowane zgodnie z paradygmatem SOA.

Brama wymiany informacji kontroluje ruch pomiędzy domenami i przepuszcza tylko informację o określonym formacie, a mianowicie:

  • wymiana informacji katalogowej między domenami, zgodnie ze standardem ACP 133C obowiązującym w NATO,
  • Standard NFFI SIP3,
  • Standard http (strony internetowe).