Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt TSDD

„Technologia szybkiego dostępu do danych TSDD” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/166/166/ 723/2007/U

„Technologia szybkiego dostępu do danych TSDD” Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/166/166/723/2007/U

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, poddziałanie: 1.4.1 
Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz zweryfikowanie ich wyników 
w praktyce poprzez budowę prototypu TSDD  - systemu informatycznego, który będzie realizował:

 • konwersję danych źródłowych
 • obsługę komunikacji z użytkownikami
 • realizację selekcji danych na podstawie żądań przesyłanych przez użytkowników

Wyniki tych badań zostaną wykorzystane do budowy rozwiązania komercyjnego, jego sprzedaży i wdrożenia u klientów w postaci systemu TSDD.
Okres realizacji projektu: 1.01.2007 r. – 30.06.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 4 443 600,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 813 600,00 PLN
Wysokość dofinansowania badań przemysłowych: 419 160,00 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 1 090 250,00 PLN

 • Asseco Poland S.A. – obecny Beneficjent umowy z MNiSW. Pierwotna umowa z MNiSW została zawarta przez firmę Prokom Software S.A. Od 2.04.2008 r. następcą prawnym Prokom Software S.A. stało się Asseco Poland S.A.
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w Warszawie – jako naukowy partner konsorcjum
 • DAC System – realizator wdrożenia

Badania przemysłowe

W czasie realizacji badań przemysłowych zostały wykonane opracowania teoretyczne, które zdefiniowały przewidziane w następnej fazie projektu praktyczne rozwiązanie spełniające postawione w założeniach wymagania. Na tym etapie prowadzono prace badawcze zmierzające do opracowania i badania modelu systemu, struktur danych, architektury, opracowano algorytmy modelu. Wykonano model architektury hardware’owego akceleratora wybranych funkcji modelu oraz opracowano model komunikacji pomiędzy elementami software’owymi i hardware’owymi. Fazę badań przemysłowych zakończono wykonaniem ekspertyz badawczych w zakresie poprawności i optymalności modelu TSDD.


Badania przedkonkurencyjne

W czasie realizacji badań przedkonkurencyjnych został wykonany prototyp TSDD. Prototyp  poddano kompleksowym badaniom i testom. Testy funkcjonalne, wydajnościowe, przeciążeniowe i odporności prototypu zostały przeprowadzone przez naukowego partnera konsorcjum zarówno w odniesieniu do rozwiązania podstawowego jak i rozwiązania wykorzystującego rozszerzenie sprzętowe.

W wyniku realizacji prac prowadzonych nad projektem powstał prototyp TSDD. W ramach prototypu, zgodnie z przyjętymi przez Wnioskodawcę założeniami, zostały wykonane następujące elementy funkcjonalne:

 • Konwerter danych źródłowych (realizujący konwersję danych źródłowych na postać wewnętrzną TSDD)
 • Serwer  TSDD podstawowy (realizujący żądania od klientów w oparciu wyłącznie o oprogramowanie realizowane przez procesory uniwersalne)
 • Serwer TSDD wspomagany sprzętowo (realizujący żądania od klientów w oparciu o funkcje realizowane przez akcelerator sprzętowy; akcelerator został wykonany w oparciu o karty graficzne NVidia wykorzystywane jako specjalizowane karty obliczeniowe)
 • Serwer komunikacyjny (realizujący konwersję danych, kolejkowanie żądań i obsługę wielu jednoczesnych konekcji do systemu)

Przeprowadzone testy wykazały, że zostały spełnione przyjęte w założeniach wymagania funkcjonalne i wydajnościowe (liczba obsługiwanych żądań w jednostce czasu).