Wybierz region
pl
 • PL
 • EN

Projekty zrealizowane

Projekt WKUP

„System Wirtualnego Konsultanta Usług Publicznych realizowanych w regionie oparty na technikach semantycznych” Nr 6 ZR9 2005C/06668.

„System Wirtualnego Konsultanta Usług Publicznych realizowanych w regionie oparty na technikach semantycznych” Nr 6 ZR9 2005C/06668

w ramach Projektu Celowego dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Celem projektu jest budowa spersonalizowanego systemu informacyjnego realizującego usługi administracji publicznej na poziomie regionalnym za pośrednictwem Wirtualnego Konsultanta Usług Publicznych opartego na technikach semantycznych.
Okres realizacji projektu: 1.01.2007 r. – 31.05.2008 r.
Całkowite nakłady na realizację projektu: 16 940 000,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 990 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania badań przemysłowych: 2 550 533,33 PLN
Wysokość dofinansowania badań przedkonkurencyjnych: 539 000,00 PLN

 • Asseco Poland S.A. – obecny Beneficjent umowy z MNiSW. Pierwotnie umowa z MNiSW została zawarta przez firmę SPIN S.A., umowa była kontynuowana przez ABG S.A. następcę prawnego SPIN S.A.; od 1.10.2008 r. następcą prawnym ABG S.A. stało się Asseco Poland S.A., które jest głównym realizatorem zadań wdrożeniowych projektu MSI
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG” - wykonawca zadań badawczych
 • Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego  Sp. z o.o. - wykonawca zadań badawczych oraz wsparcie sprawozdawczości i rozliczeń z MNiSW

Badania przemysłowe i przedkonkurencyjne skierowane zostały na budowę systemu w oparciu o założenia architektury zorientowanej na usługi SOA (Service-Oriented Architecture) oraz wykorzystanie usług sieciowych. Poszczególne komponenty systemu zbudowane zostały zgodnie z otwartymi standardami interoperacyjności technicznej i semantycznej.

Wynikiem stosowanych badań i prac rozwojowych jest opracowanie:

 • zestawu polskojęzycznych ontologii dziedzinowych dla usług publicznych
 • zbiorów standardów interoperacyjności technicznej i semantycznej
 • Wirtualnego Konsultanta Usług Publicznych
 • Semantycznego Brokera Integrującego
 • Oprogramowania zestawu funkcji wspólnych (w zależności od stopnia realizacji rządowego programu e-PUAP)
 • Oprogramowania dwóch wybranych usług publicznych