Wybierz region
pl

Zarząd

Adam Góral

Adam Góral

Prezes Zarządu

Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego.
Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.
W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems.
Obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems oraz Asseco Cloud a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions oraz Podkarpackim Klubie Biznesu.
Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej w Podkarpackim Związku Pracodawców.
Grzegorz Bartler

Grzegorz Bartler

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Telekomunikacji i Mediów.
Grzegorz Bartler jest absolwentem Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego.
Grzegorz Bartler posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi projektami IT, przede wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego.
Od 2018 roku pracuje w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiada za obszary sieci, IT i bezpieczeństwa.
Od 2010 związany z Polkomtelem, jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence (w latach 2014 - 2015 tę samą funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat), dbając o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business Intelligence dla Polkomtela i Cyfrowego Polsatu, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne Grupy Cyfrowy Polsat.
Wcześniej, przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdziem.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania integracji danych, systemy analitycznego CRM). Realizował również projekty dla firm telekomunikacyjnych poza Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego.
Andrzej Dopierała

Andrzej Dopierała

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa oraz Biuro Projektów Infrastrukturalnych.
Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.
Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.
W okresie od stycznia 1994 roku do lutego 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich (styczeń 1994 roku – maj 1996 roku), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych (maj 1996 roku – lipiec 1998 roku) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 roku – luty 2006 roku). W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 roku do listopada 2007 roku był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W okresie od września 2013 roku do czerwca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki.
Od 4 stycznia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od 1 października 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach ComCERT, Pirios i National Defence Systems oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Asseco Cloud.
Krzysztof Groyecki

Krzysztof Groyecki

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera.
W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 rokiem a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.
Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).
Od 1 czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Central Europe Magyarország.
Marek Panek

Marek Panek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007.
Od 22 marca 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software oraz Asseco Resovia. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Asseco Lietuva, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund, adesso banking solutions i Asseco Services. Jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.
Paweł Piwowar

Paweł Piwowar

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Energetyki i Gazownictwa oraz Biuro Projektów ERP.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.
W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 roku był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG.
Od 1 października 2009 roku jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic, a także Członek Rady Nadzorczej Pirios.
Zbigniew Pomianek

Zbigniew Pomianek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Asseco Innovation Hub i Asseco Services.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku pracował jako informatyk w firmie Jazcoop, a w latach 1993 1995 roku w COMP.
Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od 22 marca 2007 roku Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions a także Przewodniczący Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund.
Karolina Rzońca-Bajorek

Karolina Rzońca-Bajorek

Wiceprezes Zarządu

Jako Chief Financial Officer (CFO) odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco oraz Dział Centrum Usług Wspólnych.
Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku w dziale audytu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona. Od 2015 roku w Asseco Poland odpowiada, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco, za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland oraz spółkach z Grupy. Od 2019 roku, jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1 kwietnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland. Sprawuje funkcję Członka Rady Dyrektorów spółki Formula Systems oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco CEIT, a.s.
Sławomir Szmytkowski

Sławomir Szmytkowski

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty, Pion Administracji Rządowej oraz Asseco Group Public Bussiness Unit.
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software w 2007 roku zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 roku Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki.
Artur Wiza

Artur Wiza

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 roku do marca 2011 roku Członek Zarządu Getin Holding, odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, SC Perfet Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia).
Od 2012 roku Dyrektor Zarządzający w Asseco Poland odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Od 1 marca 2018 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Członek Rady Nadzorczej w spółce Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej Asseco Cloud.
Gabriela Żukowicz

Gabriela Żukowicz

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Biuro Prawne i Biuro Zarządu, a także za Działy Personalny, Administracji Personalnej, Zgodności i Zarządzania Procesami, Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych, Administracji oraz Zakupów. Ponadto pełni rolę Chief ESG Officer’a.
W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 – aplikację radcowską. W Asseco Poland pracuje od 1998 roku, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 roku – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 roku sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland.
Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund, Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Western Europe i Asseco Lithuania, a także Członkiem Rady Dyrektorów spółki Formula Systems. Do grudnia 2023 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Sintagma.

  Podział kompetencji Członków Zarządu


Rada Nadzorcza

Jacek Duch

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.
Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.
Od roku 1993 do roku 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w Zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych Radach Nadzorczych, m.in. spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Jest wspólnikiem/akcjonariuszem cyber_Folks, Allterpower, Bioalter, Rezydencje Świerkocin Sky Inwestycje. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych w spółkach Asseco Poland, cyber_Folks i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International, cyber_Folks, Defenselayers.
Członek Komitetów Audytu Asseco Poland, Asseco South Eastern Europe oraz cyber_Folks.
Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.
Adam Noga

Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 6 i współautorem 20 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.
W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej.
W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był Członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”.
W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był Członkiem Komitetów Audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013).
Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.
Izabela Albrycht

Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie w tematach związanych z cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami oraz zarządzaniu międzynarodowymi projektami.
W październiku 2022 roku objęła stanowisko dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2021 r. jest członkiem Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 roku jest Członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji, która aktualnie usytuowana jest przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W kadencji przypadającej na lata 2016-2018 była jej Przewodniczącą.
W latach 2020 – 2022 była Członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii, za co otrzymała odznaczenie honorowe Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP.
W latach 2020 – 2022 była członkiem Zarządu DIGITAL EUROPE jako wspólna reprezentantka Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT), aktualnie z wspiera działalność organizacji w ramach Digital Resilience Executive Council.
Od 2010 roku do czerwca 2021 roku była Prezesem Instytutu Kościuszki. Jest współzałożycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i przewodniczącą jego Rady Programowej.
W 2020 r. zainicjowała działalność Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland, w którym pełni funkcję przewodniczącej Rady Doradczej.
Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 roku została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). W latach 2019-2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.
Jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i nowymi technologiami. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego Europen Cybersecurity Journal.
Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów, certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA.
Od 2017 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland, w 2019 roku objęła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ComCERT a w 2022 funkcję Członka Rady Nadzorczej w National Defence Systems.
Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.
Piotr Augustyniak

Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994).
W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako Partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach publicznych i prywatnych: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).
W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.
W latach 1993-1994 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik zespołu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
W latach 2012-2021 był niezależnym Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW: Mercor, Kopex, PZ Cormay i Ciech.
Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Poland, Asseco Data Systems oraz Asseco International. Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.
Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.
Dariusz Brzeski

Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.
W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 roku do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Asseco Western Europe. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Familia.
Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Artur Gabor

Artur Gabor

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomii University College London oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył profesjonalne kursy: staż w dziedzinie przemysłu papierniczego i drzewnego (US Department of Agriculture), Kurs Zarządzania Przedsiębiorstwem (Italian Institute of Foreign Trade/ICE), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (BDO, Warszawa, Polska), Kurs Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie „Six Sigma Quality Green Belt Course”, General Electric Capital, USA/ Wielka Brytania, Advanced Management Programme (AMP) IESE Business School, Kreowanie Wartości przez Efektywne Rady Nadzorcze, Harvard Business School/IESE Business School. Dodatkowo uczestniczył w licznych kursach i seminariach dotyczących ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG.
Od 2006 roku Partner w Gabor & Gabor, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. W latach 2005-2006 Dyrektor Sektora Finansowego IBM, Business Consulting Services. W latach 1998-2004 Dyrektor Zarządzający Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną i Rosję w General Electric Capital. W latach 1994-1998 Dyrektor Zarządzający na Polskę Credit Lyonnais Investment Banking Group. W latach 1990-1994 Partner Warsaw Consulting Group. W latach 1987-1990 Dyrektor Rozwoju Rynku CHZ Paged. W latach 1986-1987 Asystent w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych.
Członek Rad Nadzorczych: 2001-2004 Wiceprzewodniczący Rady GE Capital Bank; 2001-2004 Członek Rady GE Bank Mieszkaniowy; 2004-2005 Przewodniczący Rady Getin Bank; 2004-2005 Członek Rady Getin Holding; 2006 2007 Członek Rady Polmos Lublin; 2004-2008 Wiceprzewodniczący Rady Energomontaż Północ; 2010-2017 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Strategii PKN Orlen; 2013-2015 Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu Prime Car Management; 2015 2020 niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu Idea Bank; 2007-2019 niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu CSR, Członek Komitetu Audytu Orbis; 2008-2019 niezależny Przewodniczący Rady Sfinks. Od 2019-2022 Dyrektor, Przewodniczący Komitetu Audytu w Radzie Dyrektorów w Helix BioPharma.
Członek Organizacji Gospodarczych: w latach 2003-2005 Członek Zarządu American Chamber of Commerce; od 2005 Członek Stałego Komitetu Doradczego American Chamber of Commerce; od 2006 Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.
Brał udział w organizacjach charytatywnych: 2006-2010, Fundacja Sue Ryder (Członek Zarządu), nadzór oraz zbiórką środków na domy Sue Ryder dla ludzi starszych; od 2012 Fundacja Bator Tabor (Członek Rady Fundacji), Nadzór oraz zbiórka środków dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe; od 2014, Fundacja Leopolis For Future (Prezes Zarządu), Organizowanie praktyk zawodowych w polskich firmach dla ukraińskich studentów z Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu we Lwowie. W latach 2022 do 2023 r. Członek Rady Nadzorczej w spółce CHJ S,A. Od 2023 Członek Rady Nadzorczej w SPHINX RESTAURANTS S.A.
Od 2022 roku niezależny Członek Rady oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w Asseco Poland.
Pan Artur Gabor spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Ponadto posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej.
Piotr Maciąg

Piotr Maciąg

Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. Wykładowca mikroekonomii, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku finanse i rachunkowość. W 2019 roku ukończył International Management Teachers Academy przy CEEMAN, międzynarodowym stowarzyszeniu na rzecz rozwoju zarządzania. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako analityk finansowy m.in. w Polskiej Grupie Biogazowej. Specjalizował się w opracowywaniu długoterminowych planów finansowych oraz analiz rentowności projektów inwestycyjnych. W latach 2014-2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Visiting Professor prowadzący wykłady z mikro i makroekonomii na Uniwersytecie Hebei Finance University w Chinach.
Od lutego 2020 roku Prezes Zarządu odpowiadający za strategię i rozwój spółki Asseco Resovia.
Od stycznia 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie sprawozdawczości finansowej.
Tobias Solorz

Tobias Solorz

Członek Rady Nadzorczej

Tobias Solorz jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. Promocji w Cyfrowym Polsacie. W latach 2008- 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia, gdzie do marca 2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel, operatora sieci Plus, w której od lutego 2014 roku do marca 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Tobias Solorz zasiadał również w latach 2014-2019 w Zarządzie spółki Cyfrowy Polsat, początkowo w randze Członka Zarządu, od grudnia 2014 roku Wiceprezesa Zarządu, a od 2016 roku do 2019 roku Prezesa Zarządu.
Aktualnie Tobias Solorz pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach wchodzących w skład grup kapitałowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym grupy Cyfrowy Polsat, grupy ZE PAK. Od 5 października 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco Poland.
Ponadto jest Członkiem Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.
Piotr Żak

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.
Jest założycielem między innymi takich firm jak Frenzy, zajmującej się międzynarodową realizacją wydarzeń esportowych i gamingowych, a od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, która z końcem 2021 roku została sprzedana do ESE Entertainment, kanadyjskiej grupy rozrywkowej i technologicznej zajmującej się grami i esportem. Jest również założycielem i współwłaścicielem spółki Golden Coil, prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.
Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. Od stycznia 2024 roku jest pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Telewizji Polsat i pozostaje jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład Rad Nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat, spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz spółki Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Polsat Plus. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel, operatora sieci Plus. Od lipca 2020 roku zasiada w Radach Nadzorczych Asseco Poland oraz Mobiem Polska, a od listopada 2020 roku także w Radzie Nadzorczej Grupy Interia.pl. W maju 2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej Asseco Cloud. W marcu 2022 roku został powołany do Rady Nadzorczej ZE PAK. Od stycznia 2023 roku zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Interia.pl, Liberty Poland oraz InterPhone Service. Pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach firmy deweloperskiej Port Praski oraz spółek energetycznych z grupy PAK-POLSKA CZYSTA ENERGIA.
Piotr Żak posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Asseco Poland.

  Skład Komitetu Audytu