Wybierz region
pl
  • PL
  • EN

Przetarg na wybór audytora

Zarząd Asseco Poland S.A., działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, organizuje przetarg skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, na wybór firmy audytorskiej do badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Asseco Poland S.A. i Grupy Asseco na lata 2024-2025 lub dłużej.

Podmioty zainteresowane udziałem w niniejszym postępowaniu przetargowym prosimy o przesłanie oferty do 23 września 2022. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w Zapytaniu Ofertowym.

Dodatkowo, wraz ze składaną ofertą, prosimy o przesłanie projektu umowy na badanie sprawozdań finansowych objętych postępowaniem przetargowym oraz wskazanie wszystkich dodatkowych warunków badania, jakich spełnienia oferent będzie oczekiwał.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania ofertowego