Wybierz region
pl

Nasza działalność w tym sektorze to przede wszystkim wieloletnia współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dla którego zbudowaliśmy, rozwijamy i utrzymujemy Kompleksowy System Informatyczny. Biorąc pod uwagę wolumen przetwarzanych danych, jest to na pewno jeden z większych i bardziej skomplikowanych systemów IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

       

ponad

60 TB

danych miesięcznie

obsługa

240 mln

dokumentów rocznie

wykonywane

500 mln

operacji księgowych rocznie

ubezpieczonych

20 mln

Polaków

Kompleksowy System Informatyczny

Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS) to dedykowany dla potrzeb ZUS, wieloplatformowy, wielosystemowy system informatyczny pokrywający wszystkie zadania statutowe ZUS związane z ubezpieczeniami społecznymi. KSI ZUS to największy w kraju system informatyczny, zarówno pod względem skali gromadzonych informacji, jak i częstotliwości oraz liczby korzystających z niego osób. Jest jednocześnie jednym z systemów informatycznych o strategicznym dla Polski znaczeniu.

KSI ZUS jest systemem scentralizowanym, który można porównać do systemu informatycznego banku prowadzącego około 100 milionów rachunków, na których występuje kilka operacji miesięcznie. Na co dzień korzysta z niego ponad 16 tysięcy pracowników ZUS, uzyskując dostęp do 60 TB danych operacyjnych. Wśród użytkowników KSI ZUS jest również ponad 1 milion pracodawców korzystających z programu „Płatnik”. A niemal 900 tysięcy z nich przesyła dokumenty w postaci elektronicznej.

KSI ZUS oparty jest w głównej mierze o platformę IBM Mainframe będącą największą instalacją w Europie Środkowej i porównywalną z największymi instalacjami tego typu na świecie.

Dane przetwarzane przez KSI gromadzone są w bazach opartych o technologię IBM DB2 oraz IBM Informix. Aplikacja wykorzystuje platformę integracyjną IBM WebSphere (m.in. WebSphere Application serwer oraz WebSphere Process Server w zakresie implementacji procesów biznesowych).

Kompleksowy System Informatyczny w ZUS:

  • przyjmuje i przetwarza około 240 milionów dokumentów ubezpieczeniowych rocznie składanych przez płatników składek w formie elektronicznej i papierowej,
  • utrzymuje i aktualizuje centralne rejestry płatników składek (około 2 mln podmiotów), ubezpieczonych (około 20 mln osób) i członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (aktualnie 14 mln osób),
  • automatycznie identyfikuje płatników oraz ubezpieczonych na dokumentach, weryfikuje dokumenty, odrzuca błędne, a na podstawie poprawnych księguje i rozlicza składki na kontach funduszy, płatników i ubezpieczonych. Rocznie w tym celu wykonuje około 500 milionów operacji księgowych,
  • za pomocą programu „Płatnik” wspiera płatników składek w poprawnym wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych i przesyłaniu ich do ZUS,
  • co roku opracowuje informacje dla wszystkich ubezpieczonych o stanie ich kont indywidualnych,
  • za pomocą dedykowanych aplikacji w terenowych jednostkach ZUS wspomaga 15 tysięcy pracowników w realizacji obowiązków związanych z poborem składek oraz utrzymaniem kont indywidualnych.

Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymał główną nagrodę w konkursie eEurope Awards for eGovernment – 2005, organizowanym przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA), pracujący pod auspicjami Komisji Europejskiej. KSI ZUS został nagrodzony za stworzenie właściwego otoczenia dla sukcesu projektu wykonywanego w administracji publicznej.

KSI ZUS został uznany za jeden z najbardziej innowacyjnych systemów w obszarze zarządzania instytucjami rządowymi w skali całego kontynentu. Dzięki jego stworzeniu i wdrożeniu, możliwe było przeprowadzenie w Polsce – jako jednym z nielicznych krajów w Europie – gruntownej, kompleksowej reformy systemu emerytalnego.

Warto przeczytać