Wybierz region
pl

Specjalizujemy się w budowie dedykowanych rozwiązań dla jednostek administracji centralnej. Do największych zrealizowanych projektów w tym sektorze należy zaliczyć system IACS dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Współpracujemy również z Najwyższą Izbą Kontroli, Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Agencją Rynku Rolnego.