Wybierz region
pl

Banking operations

Asseco Core Banking

Kliento-centryczna architektura systemu, jak również możliwość szybkiej integracji z innymi systemami banku, w oparciu o zestaw usług biznesowych (SOA), w pełni spełniają wymagania architektury wielokanałowej (omnichannel architecture). System Asseco Core Banking jest rozwiązaniem kompleksowym, zdolnym do obsługi banków o różnych profilach działalności: uniwersalnych, detalicznych, korporacyjnych, hipotecznych, samochodowych oraz bankowości spółdzielczej. Asseco Core Banking jest systemem wydajnym i w pełni skalowalnym, pracującym w trybie 24x7. System transakcyjny umożliwia obsługę nawet dużych organizacji bankowych. Asseco Core Banking jest zaprojektowany do wdrożenia zarówno w siedzibie Banku, jak również może być dostarczony w modelu SaaS.

Produkty bankowe

 

Bankowość detaliczna

Konto osobiste 
Konto oszczędnościowe
Karta płatnicza
Depozyt terminowy: standardowy, rentierski, progresywny
Kredyt odnawialny: limit w koncie
Kredyt nieodnawialny: gotówkowy, ratalny, hipoteczny, samochodowy, z dopłatami 
Płatności: wewnętrzne, krajowe, transgraniczne
Zlecenia stałe
Polecenie zapłaty

 
 

Bankowość korporacyjna

Rachunek bieżący z depozytem overnight, konsolidacja
Depozyt terminowy
Karta biznesowa
Kredyt odnawialny: operacyjny, kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt nieodnawialny: inwestycyjny, dyskontowy, konsorcjalny
Linia wielozadaniowa
Płatności: wewnętrzne, krajowe, transgraniczne, lista płac
Zlecenia stałe
Gwarancja bankowa

 

 

 

Pion Banków Komercyjnych

Wyślij zapytanie