Wybierz region
pl

Banking operations

Asseco Treasury

Asseco Treasury dostarcza kompleksowe przetwarzanie transakcji, od momentu zawarcia transakcji do terminu zapadalności, automatyzując obsługę potwierdzeń, płatności, wyceny oraz ewidencję księgową. Asseco Treasury to rozwiązanie dedykowane dla banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji obsługujących inwestycje na rynkach finansowych.  Asseco Treasury oferuje szeroki wachlarz transakcji skarbowych i usług. System Asseco Treasury został zauważony i ujęty w raporcie Trading Platforms Magic Quadrant (2014), publikowanym przez firmę Gartner.

 

Instrumenty finansowe i transakcyjne

Transakcje FX:

 

 • FX SPOT
 • FX FORWARD, NDF
 • FX SWAP

 

Opcje walutowe: 

 • Opcje walutowe zwykłe (AM, EU)
 • Opcje binarne (AM, EU)

Depozyty:

 • Depozyt udzielony, depozyt przyjęty, linie kredytowe
 • Kredyt lombardowy, kredyt techniczny (intraday)

Transakcje pochodne:

 • CIRS, IRS, OIS
 • FRA
 

Transakcje na papierach wartościowych (B, S, blokada, transfery, BSB, SBB, Repo):

 • Obligacje (oprocentowanie stałe, zmienne, zerokuponowe)
 • Papiery dyskontowe (bony skarbowe i pieniężne, CD)
 • Papiery komercyjne
 • Akcje, jednostki udziałowe
 • Listy zastawne

Emisja dłużnych papierów wartościowych:

 • Emisje Banku
 • Emisje Kontrahentów

Operacje gotówkowe:

 • Wpływ / wypływ gotówki – Nostro
 • Transfer pomiędzy rachunkami Nostro
 • Transakcje banknotowe
 
 
 
   

Pion Banków Komercyjnych

Wyślij zapytanie