Wybierz region
pl

Hurtownie danych

Hurtowanie Danych, Big Data

Hurtownia danych wspiera użytkownika w dostępie do danych organizacji i budowie zaawansowanych raportów i analiz ad-hoc. Może funkcjonować jako niezależne rozwiązanie lub jako rozwiązanie zintegrowane z pakietem Asseco suite. Posiada wbudowany Biznesowy Model Danych zapewniający użytkownikom spójność i przejrzystość w procesie raportowania. Poprzez wbudowane mechanizmy kontroli zapewnia wysoką jakość danych oraz wspiera procesy zarządzania odpowiedzialnością za dane. Udostępnia narzędzia pozwalające elastyczne zmiany i rozwój przez użytkowników biznesowych.

Główne moduły


BDM - Obszar Podstawowy

Informacje o zawartych umowach.
Profile klientów.
Transakcje wykonane przez klientów.
Księgi banku, rachunek zysków i strat.


BDM - Sprzedaż i Marketing

Rentowość sprzedaży: klientów, produktów.
Analiza zdarzeń na umowach.
Analiza aktywności klientów.
Monitoring produktów.


CMR - Sprawozdawczość Obowiązkowa

Finrep/Corep, WEBIS
ITS
NB300, BFG
Bilans Płatniczy, Cerber, inne.


ODS - Operational Data Store

Integracja i spójność danych.
Czyszczenie danych (DQ).
Zarządzanie metadanymi.
Interfejsy.

Pion Banków Komercyjnych

Wyślij zapytanie