Wybierz region
pl
Usługi Infrastrukturalne

Centrum Przetwarzania Danych

Zdjęcie urządzenia w centrum danych.

Asseco Poland dysponuje własnym, profesjonalnym Centrum Przetwarzania Danych (CPD), które jest wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług IT zarówno klientom, a także spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Asseco.


 

Doświadczenie 

Wielu klientów, zróżnicowane potrzeby oraz ciągłe poszerzanie bazy wiedzy sprawia, że jesteśmy godnym zaufania partnerem. Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu powstało w 2001 r., jako część firmy Incenti S.A., powołanej przez Prokom Internet S.A. oraz spółkę TP S.A. i ukierunkowanej na świadczenie usług outsourcingowych na polskim rynku informatycznym.

 

Bezpieczeństwo

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. Zapewnienie naszym klientom gwarancji obsługi oddanych pod naszą opiekę systemów jest dla nas kluczowe. Aby móc zagwarantować najwyższy poziom usług – Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu pomyślnie przeszło proces certyfikacji  ISO/IEC 27001:2013, w zakresie przetwarzania i ochrony danych. Certyfikat ten jest odnawiany każdego roku.

Kompleksowość

Aby móc zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę – zbudowaliśmy katalog usług, który pozwala na wsparcie naszych klientów w odpowiednim dla ich potrzeb wymiarze.


Kompetencje i usługi CPD

W zależności od wymagań naszych klientów – oferujemy 3 poziomy usług w chmurze:

IaaS (Infrastructure as a Service) – usługa polegająca na udostępnieniu klientom zasobów IT (serwerów, pamięci masowych, sieci) w formie skalowalnego środowiska wirtualnych maszyn.

Grafika ilustrująca centrum przetwarzania danych.

PaaS (Platform as a Service) – to oferta bezpiecznych środowisk testowych, developerskich, produkcyjnych, przygotowanych zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Poza zasobami analogicznymi jak w modelu IaaS, użytkownik dodatkowo definiuje rodzaj systemu operacyjnego, bazy danych i narzędzi, z których będzie korzystał.

SaaS (Software as a Service) – polega na przeniesieniu pełnej odpowiedzialności na Centrum Przetwarzania Danych za udostępnienie, utrzymywanie i administrowanie systemem biznesowym dla klienta (wraz z całym zintegrowanym środowiskiem, na którym jest on osadzony).

 

Korzyści dla klienta

 • możliwość sprawnego i szybkiego skalowania środowisk IT, w zależności od aktualnego zapotrzebowania, co eliminuje konieczność utrzymywania zasobów nadmiarowych,
 • płatność za usługę na podstawie realnie wykorzystanych zasobów, co pozwala na przejrzystą prezentację składowych jej kosztu
 • brak konieczności zarządzania i administracji aplikacją oraz środowiskiem – odpowiedzialność ta spoczywa na Usługodawcy, a użytkownik ma zawsze dostęp do najnowszej, bezpiecznej wersji danej aplikacji, spełniającej jego wymagania,
 • przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie udostępnianymi zasobami (infrastrukturą, platformą, aplikacjami) na profesjonalne Data Center i wykwalifikowaną kadrę inżynierów,
 • redukcja kosztów inwestycyjnych (capex) oraz ograniczenie kosztów operacyjnych (opex), związanych z obsługą eksploatowanych systemów informatycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i dostępności ich kluczowych elementów.

Jest to grupa usług polegających na udostępnieniu zasobów infrastruktury technicznej środowiska pracy systemu informatycznego, zgodnie z wymaganiami klienta.

Grafika symbolizująca połączenie internetowe ze światem.

Na hosting składa się:

 • udostępnienie uzgodnionej z klientem konfiguracji serwerów fizycznych lub wirtualnych
 • udostępnienie przestrzeni dyskowej
 • udostępnienie sieci LAN\WAN lub Internet
 • udostępnienie, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
 • udostępnienie, instalacja i konfiguracja baz danych

Do usługi hostingu oferujemy usługi zarządzania infrastrukturą i administrowania systemami operacyjnymi oraz bazami danych. W ramach usługi hostingu zapewnione są:

 • usługa ServiceDesk
 • doradztwo w wyborze i konfiguracji platformy dla potrzeb klienta
 • instalacja i konfiguracja zasobów
 • opieka administracyjna zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo pracy środowiska
 • zarządzanie przestrzenią dyskową i backupem danych
 • monitoring i strojenie wydajności oraz pojemności systemów
 • raportowanie stanu wykorzystania zasobów oraz parametrów SLA usługi w celach rozliczeń

Korzyści dla klienta

 • umieszczenie systemów w profesjonalnej i bezpiecznej przestrzeni Centrum Przetwarzania Danych
 • redundancja, a przez to niezawodność kluczowych zasobów
 • dostępność systemów 24/7
 • możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanego zespołu inżynierów CPD
 • brak konieczności posiadania i utrzymania własnych zasobów IT po stronie Klienta

Jest to grupa usług dodatkowych, pozwalająca na objęcie obsługą administratorską powierzonych nam systemów, przez grupę wykwalifikowanych oraz doświadczonych inżynierów Centrum Przetwarzania Danych.

Grafika przedstawiająca połączenie systemów.

Usługi z grupy MSP dostępne są dwóch modelach:

 • dla systemów hostowanych w CPD
 • dla środowisk, pozostających w siedzibie klienta

Usługi zarządzania środowiskiem

Usługi te podzielone są na komponenty umożliwiające dobór ich zakresu do rzeczywistych potrzeb. W grupie tych usług możliwe jest łączenie ich w pakiety.

Usługi MSP świadczone przez CPD to:

 • Zarządzanie sieciową infrastrukturą teleinformatyczną
 • Zarządzanie infrastrukturą serwerów
 • Zarządzanie składowaniem danych
 • Zarządzanie warstwą systemową
 • Zarządzanie warstwą bazy danych
 • Zarządzanie backupem danych
 • Zarządzanie warstwą aplikacyjną
 • ServiceDesk

Monitoring infrastruktury

Oferujemy również monitoring sieci teleinformatycznych, komponentów infrastruktury, usług i systemów informatycznych klienta. Zapewniamy monitoring w trybie 24/7/365, koordynowany przez wykwalifikowany zespół administratorów. 

W naszej ofercie wyróżniamy 3 grupy monitoringu:

 • Monitoring pojemności i wydajności komponentów
 • Monitoring dostępności środowiska
 • Monitoring pod względem bezpieczeństwa i poprawności funkcjonowania

Korzyści dla klienta:

 • monitoring usług w trybie 24/7/365
 • dostęp do wiedzy i kompetencji specjalistów IT Data Center (klient nie ponosi kosztów utrzymania i szkolenia swoich pracowników)
 • przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie środowiskami IT na wykwalifikowany i doświadczony zespół CPD
 • gwarancja odpowiedniego poziomu usług, dzięki umowom SLA
 • klient nie ponosi kosztów na zakup narzędzi do monitorowania

Jest to grupa usług mająca na celu zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji. Oferujemy bezpieczeństwo danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, a także na wypadek awarii bądź katastrofy – zapasowe centrum przetwarzania danych. Wspieramy również naszych klientów w procesie audytu bezpieczeństwa środowisk IT.

Grafika ilustrująca bezpieczeństwo.Wyszczególniamy następujące usługi:

 • DRC – udostępniamy zapasowe centrum przetwarzania danych na wypadek nieprzewidzianej awarii, mając na celu zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych klienta.  
 • Łącza zapasowe – podczas awarii łącza podstawowego uruchamiamy dodatkowe łącze o ustalonych parametrach, zapewniając ciągłość komunikacji.
 • BaaS (Backup as a Service) – jest to usługa, za pomocą której wykonujemy zdalny backup danych, znajdujących się na dyskach i systemach Klienta. Zapewniamy szyfrowaną transmisję i składowanie danych w bezpiecznym Data Center Asseco Poland S.A..
 • Testy bezpieczeństwa (testy penetracyjne) – w ramach tej usługi wykwalifikowany zespół przeprowadza audyt krytycznych aktywów IT, sprawdzający rzeczywisty stan systemów i oprogramowania oraz ich odporność na zagrożenia. Test ma za zadanie zweryfikować podatność aktywów na próbę złamania zabezpieczeń, wykryć luki w procedurach bezpieczeństwa i niewiedzy pracowników, wskazać słabe punkty, jakie mogą przyczynić się do awarii, utraty danych i informacji, jak również określić działania zapobiegawcze.

Korzyści dla klienta:

 • bezpieczeństwo i ciągłość działania infrastruktury klienta
 • bezpieczeństwo danych, zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji
 • usługa świadczona przez obiektywny, wykwalifikowany podmiot zewnętrzny, jakim jest Asseco Poland S.A.
 • raport z rekomendacjami, pozwala na eliminację luk i obniżenie ryzyka operacyjnego

Warto przeczytać


Kontakt z Centrum Przetwarzania Danych