Wybierz region
pl
Picture of insurance employees.

Współpraca z tym sektorem rozpoczęła się od budowy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Grupy PZU – największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Obecnie nasza oferta obejmuje kompleksowe systemy dla ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. Wśród naszych klientów są m.in. Grupa PZU, Grupa Warta, HDI Asekuracja TU S.A. i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Obszary kompetencyjne, które stanowią dla nas punkt wyjścia do zrozumienia potrzeb naszych klientów zostały zdefiniowane na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń i analiz zapotrzebowania rynkowego. Staramy się zaproponować naszym klientom kilka rodzajów produktów w każdym fragmencie działalności jego firmy, biorąc pod uwagę specyfikę procesów biznesowych zachodzących w obszarze insurance.

Obecnie, rozwiązania dedykowane sektorowi ubezpieczeń komercyjnych, realizuje w ramach Grupy Asseco spółka  Sapiens (Sapiens International Corporation). Sapiens jest jednym z największych dostawców rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego na świecie. Jest notowany na NASDAQ.


Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Kluczem do sprostania coraz większym wymaganiom i wyzwaniom sektora insurance, oprócz sprawności operacyjnej, jest odpowiednia oferta rynkowa, kierowana do klientów nowych i już istniejących. Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych poszukują coraz efektywniejszych rozwiązań informatycznych, zapewniających optymalizację oferty, kompleksową obsługę kanałów sprzedaży i administrację polisami. Rozwiązania Sapiens IDIT w obszarze obsługi ubezpieczeń majątkowych i osobowych zapewniają wsparcie większości obszarów działalności ubezpieczeniowej.

 Sapiens IDIT


Ubezpieczenia zdrowotne

Na krajowym rynku, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia zdrowotne w bardzo zróżnicowany sposób - są to zarówno ubezpieczenia na życie często powiązane z pakietem usług medycznych, jak i ubezpieczenia osobowe wypadkowe i chorobowe. Zawsze jednak dla towarzystwa oznacza to współpracę z zewnętrznym dostawcą usług medycznych. Kluczowe znaczenie dla obsługi ubezpieczeń zdrowotnych ma jakość integracji operacji i danych z dostawcą usług medycznych. Proponowane w ramach oferty Sapiens rozwiązanie ALIS gwarantuje najwyższy poziom integracji informatycznej.

 Sapiens ALIS Suite


Ubezpieczenia na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe na życie stoją w obliczu wielu wyzwań stawianych przez rynek, na którym coraz silniej ujawniają się tendencje do konsumeryzacji i cyfryzacji. Oferowane przez nas rozwiązania zapewniają wsparcie dla pełnego zakresu produktów ubezpieczeniowych spotykanych na rynku polskim, rynkach europejskich i wielu rynkach pozaeuropejskich, ochronnych i powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, w schemacie indywidualnym, indywidualnie kontynuowanym, grupowym aż po produkty ugrupowione typu umbrella do pracowniczych planów emerytalnych. System ALIS wykorzystuje wszystkie potencjalne możliwości konfiguracji oferty przez ubezpieczyciela.

 Sapiens ALIS


Więcej informacji na temat oferty w sektorze ubezpieczeń

www.sapiens.com


Warto przeczytać