Wybierz region
pl
Zdjęcie telefonu z aplikacją Promak.

Wraz z postępującą globalizacją inwestorzy zyskują coraz więcej możliwości lokowania kapitału. Jednocześnie obsługa inwestycji kapitałowych i uzyskiwanie z nich optymalnych wyników stają się poważnymi wyzwaniami. Odpowiedzią na nie jest rodzina rozwiązań PROMAK, skutecznie wspomagająca biura maklerskie, banki depozytariuszy i inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, a wśród tych ostatnich również fundusze inwestycyjne. Każda z tych  grup ma zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, dlatego

 

firma Asseco stworzyła rodzinę aplikacji PROMAK składającą się z trzech segmentów,
z których każdy został opracowany z myślą o jednej z tych grup.

 

Aplikacje ułatwiają efektywne zarządzanie biurem maklerskim, sprawną obsługę inwestorów, wszechstronną analizę notowań z wielu rynków, optymalizację zarządzania powierzonym majątkiem i wykonywanych na nim, zleconych operacji, budowanie strategii inwestycyjnych zapewniających wysoką rentowność i konstruowanie zgodnych z nimi portfeli aktywów.

W rodzinie PROMAK szczególny charakter mają aplikacje do obsługi relacji inwestorów indywidualnych z biurami maklerskimi. Szczególny, gdyż zapewniają istotne korzyści obydwu stronom tej relacji. Inwestorzy zyskują wartościowe narzędzia do składania zleceń, obserwowania notowań, ich analizowania i innych czynności, zaś biura maklerskie, udostępniając te aplikacje swoim klientom, wzbogacają swoją ofertę i podnoszą jej konkurencyjność na rynku.

Fundamentem dzisiejszej rodziny programów do obsługi rynków kapitałowych i wspomagających inwestowanie jest PROMAK Plus, nowa generacja obecnego na rynku już od kilkunastu lat systemu PROMAK do obsługi działalności biur maklerskich. PROMAK Plus to m.in.:

  • szybka obsługa zleceń i rozliczanie transakcji
  • ewidencjonowanie papierów wartościowych
  • obsługa księgowa biura oraz szybkie tworzenie sprawozdań i raportów

Biura Maklerskie - nasze kompetencje

Do dyspozycji inwestorów poszukujących możliwości nieskrępowanego realizowania inwestycji kapitałowych z dowolnego miejsca firma Asseco opracowała pakiet czterech aplikacji przeznaczonych do pracy z komputerami i urządzeniami mobilnymi. Ich cechami wspólnymi są intuicyjność i przejrzystość, przez co czynności czysto mechaniczne związane z korzystaniem z aplikacji są zredukowane do minimum, a użytkownik może skupić całą uwagę na istocie - inwestycjach.

Istotną zaletą całej rodziny aplikacji PROMAK jest ich wzajemna zgodność. Wszystkie systemy zostały przygotowane przez zespół ściśle współpracujących ze sobą ekspertów. Dzięki temu aplikacje, z których każda może funkcjonować niezależnie od pozostałych, łączone w większą całość współpracują ze sobą bezkonfliktowo i nie wymuszają tworzenia dodatkowych rozwiązań informatycznych, często niezbędnych do zapewnienia współpracy aplikacji pochodzących z różnych źródeł. 

 

 

W sytuacji, gdy do dyspozycji mamy jedynie smartfon nieoceniona będzie aplikacja mPROMAK umożliwiająca zarządzanie zleceniami i obserwację notowań, dostosowana do najbardziej powszechnych systemów operacyjnych Android oraz iOS, a wkrótce powstanie również wersja działająca w systemie Windows Phone.

Atuty tabletów - relatywnie duży ekran o wysokiej rozdzielczości oraz zapewniająca duży komfort łatwa obsługa - w pełni wykorzystuje aplikacja mPROMAK TE, umożliwiająca bogaty wachlarz wszechstronnych narzędzi pozwalających inwestorowi na śledzenie i analizę notowań, komunikację z biurem maklerskim oraz zapewniających szybki dostęp do istotnych informacji o ofertach publicznych.

System ePROMAK Plus umożliwia sprawne zarządzanie operacjami na rachunku maklerskim, a także wnikliwe obserwowanie i analizowanie notowań. 

Oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów, w tym także zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zaspokoi ePROMAK Professional. Jego niezwykle bogata paleta narzędzi do analizy technicznej oraz realizowania operacji związanych z inwestycjami będzie miłym zaskoczeniem dla wielu inwestorów. Informacje to najcenniejszy element funkcjonowania inwestora giełdowego. Musi być dostarczona we właściwym czasie, czytelnej formie pod prawidłowy adres zgodnie ze zmieniającymi się upodobaniami i zwyczajami inwestorów.

Uzupełnieniem kompleksowej i zintegrowanej oferty dla biura maklerskich jest system PROMAK SE zapewniający obsługę działalności Sponsora Emisji na rynku pierwotnym krajowych instrumentów finansowych. 

Potwierdzanie realizacji inwestycji przez dom maklerski i jest niezbędna do podejmowania decyzji. Taką kluczową potrzebę zaspokaja system PROMAK SP system automatycznego powiadamiania inwestorów giełdowych między innymi o zdarzeniach rejestrowanych na ich rachunkach inwestycyjnych. 

Warto przeczytać

Kontakt z Pionem Rynków Kapitałowych