Wybierz region
pl

Biura Maklerskie

PROMAK SP

Taką kluczową potrzebę zaspokaja system PROMAK SP, służący do automatycznego powiadamiania inwestorów giełdowych o zdarzeniach rejestrowanych na ich rachunkach inwestycyjnych. Posiada on wbudowane mechanizmy definiowania i dystrybucji powiadomień istotnych dla inwestora poprzez elektroniczne kanały, takie jak SMS czy e-mail.

Kontakt z Pionem Rynków Kapitałowych

Wyślij zapytanie